Τικ

Άλλες ονομασίες

Tic

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ως τικ ορίζουμε του ξαφνικούς και αθέλητους σπασμούς μυών κυρίως του ανώτερου μέρους του σώματος (μάτια, κεφάλι, ώμοι, λαιμός).

Πως δημιουργούνται τα τικ

Τα τικ μπορεί να οφείλονται σε ψυχογενή ή οργανικά αίτια, που μπορούμε να διαπιστώσουμε με κατάλληλες εξετάσεις. Οι σπασμοί κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι μία ένδειξη ότι πρόκειται για ψυχογενή αίτια.

Σε κάποιες περιπτώσεις το σύμπτωμα προέκυψε απλά από κινήσεις όπου είχαν κάποια χρησιμότητα (π.χ μία απότομη κίνηση του κεφαλιού για να ρίξουμε τα μαλλιά μας μακριά από το μέτωπο). Τα τικ παρουσιάζουν αύξηση σε περιόδους κατά τις οποίες όπου η ένταση κυριαρχεί στη ζωή του ατόμου και μειώνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Τα τικ εμφανίζονται στην ηλικία μεταξύ 7 και 12 ετών και η εμφάνιση τους είναι συχνότερη στα αγόρια από ότι στα κορίτσια.

Ψυχαναλυτική θεωρία

Σύμφωνα με τη ψυχαναλυτική σχολή το τικ αποτελεί τη συμβολική έκφραση μιας εσωτερικής σύγκρουσης, η οποία πρέπει να εντοπιστεί και να εκφραστεί.

Διαβάστε επίσης