ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι η πάχυνση του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας της καρδιάς, ως συνέπεια ορισμένων καρδιαγγειακών παθήσεων. Παθογένεια Η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας είναι κάτι ανάλογο με την…

Continue Reading ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι η πάχυνση του τοιχώματος της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς, ως συνέπεια ορισμένων καρδιαγγειακών παθήσεων. Παθογένεια Η υπερτροφία της δεξιά κοιλίας είναι κάτι ανάλογο με την…

Continue Reading ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι η διάταση (το «ξεχείλωμα») της αριστερής κοιλίας της καρδιάς σαν συνέπεια της φόρτισής της με αυξημένο όγκο αίματος. Παθογένεια Υπάρχουν ορισμένες παθήσεις της καρδιάς, κυρίως…

Continue Reading ΔΙΑΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΣΗ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι η διάταση (το «ξεχείλωμα») της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς σαν συνέπεια της φόρτισής της με αυξημένο όγκο αίματος. Παθογένεια Υπάρχουν ορισμένες παθήσεις της καρδιάς, κυρίως…

Continue Reading ΔΙΑΤΑΣΗ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ

Άλλες ονομασίες Ταχυκαρδία με ανάδρομη αγωγή από κεκρυμμένο δεμάτιο- Ορθοδρομη κολποκοιλιακή ταχυκαρδία εξ επανεισόδου Σύντομη περιγραφή - ορισμός Πρόκειται για μια παροξυσμική αρρυθμία με συχνότητα 150-220 σφ/λεπτό στο μηχανισμό της…

Continue Reading ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ

ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Ταχυκαρδία ρυθμική >120 σφ/λεπτό προερχόμενη από κάποιο τμήμα των κοιλιών της καρδιάς. Παθογένεια Συνήθως πρόκειται για μια αρκετά σοβαρή αρρυθμία που αποκρύπτει κάποια υποκειμενική σοβαρή καρδιακή…

Continue Reading ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ

ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Πρόκειται για μία αρρυθμία κατά την οποία οι κοιλίες παύουν να εκτελούν μια οργανωμένη συστολή. Ουσιαστικά είναι μία θανατηφόρα αρρυθμία αν δεν αντιμετωπισθεί με ηλεκτρική ανάταξη…

Continue Reading ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι η κατάσταση κατά την οποία υπάρχει καθυστέρηση στην αγωγή των ερεθισμάτων από τους κόλπους προς τις κοιλίες πλην όμως τελικά όλα τα ερεθίσματα θα μεταδοθούν.…

Continue Reading ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ