ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ταχυκαρδία ρυθμική >120 σφ/λεπτό προερχόμενη από κάποιο τμήμα των κοιλιών της καρδιάς.

Παθογένεια

Συνήθως πρόκειται για μια αρκετά σοβαρή αρρυθμία που αποκρύπτει κάποια υποκειμενική σοβαρή καρδιακή νόσο, χωρίς να αποκλείεται ( κυρίως σε νεότερα άτομα) καλοηθέστερες μορφές με άριστη πρόγνωση.
Συνηθέστερες αιτίες είναι :
Στεφανιαία νόσος – παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου.
Καρδιακή ανεπάρκεια οιασδήποτε αιτιολογίας.
Συγγενείς καρδιοπάθειες ( προ και μετά από χειρουργικές διορθωτικές επεμβάσεις) .
Αρρυθμιογενής δυσπλασία δεξιάς κοιλίας. ( νόσος της Νάξου)
Ιδιοπαθείς καταστάσεις (που είναι και οι καλοηθέστερες).
Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

Κλινική εικόνα

Τα α κυριότερα συμπτώματα είναι: αίσθημα παλμών, απώλεια αισθήσεων, επιδείνωση συμπτωμάτων της υποκείμενης καρδιοπάθειας

Διάγνωση

Γίνεται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα

Αντιμετώπιση

Το επεισόδιο της ταχυκαρδίας μπορεί να γίνει με αντιαρρυθμικά φάρμακα ή με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω μιας συσκευής που λέγεται απινιδωτής. Η περαιτέρω πρόληψη νέων επεισοδίων γίνεται με την χορήγηση βέλτιστης θεραπείας για την υποκείμενη νόσο, με την χρήση αντιαρρυθμικών φαρμάκων και σε επικίνδυνες περιπτώσεις τοποθέτηση απινιδωτή, δηλαδή συσκευής που ανατάσσει αυτόματα, με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, την αρρυθμία.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Οταν υπάρχει καρδιοπάθεια, η ανάπτυξη κοιλιακής ταχυκαρδίας είναι σημείο κακής πρόγνωσης. Αντίθετα σε ιδιοπαθείς καταστάσεις (όπως π.χ. Κοιλιακή ταχυκαρδία από χώρο εξόδου δεξιάς κοιλίας ) η πρόγνωση είναι πολύ καλύτερη.

Διαβάστε επίσης