ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η κατάσταση κατά την οποία υπάρχει καθυστέρηση στην αγωγή των ερεθισμάτων από τους κόλπους προς τις κοιλίες πλην όμως τελικά όλα τα ερεθίσματα θα μεταδοθούν.

Παθογένεια

Μπορεί να εμφανισθεί σε τελείως φυσιολογική καρδιά όπως στις περιπτώσεις των αθλητών με αυξημένη δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού. Αλλες αιτίες είναι : φάρμακα (π.χ. β-αναστολείς, αναστολείς διαύλων ασβεστίου), φυσιολογική «φθορά» του συστήματος αγωγής σε μεγάλες ηλικίες, στεφανιαία νόσος.

Κλινική εικόνα

Ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός 1ου βαθμού αυτός καθ’ αυτός δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα. Σε εκσεσημασμένες περιπτώσεις με συνοδό έντονη βραδυκαρδία, μπορεί να εμφανισθεί εύκολη κόπωση και καταβολή δυνάμεων.

Διάγνωση

Γίνεται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Αντιμετώπιση

Για τον κολποκοιλιακό αποκλεισμό 1ου βαθμού δεν χρειάζεται καμμία θεραπεία. Σε περιπτώσεις που η εμφάνισή του οφείλεται σε φάρμακα δεν απαιτεί συνήθως την διακοπή των φαρμάκων και το μόνο που χρειάζεται είναι μία τακτική καρδιολογική παρακολούθηση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Η πρόγνωση είναι άριστη εκτός αν συνυπάρχει καρδιακή πάθηση.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση