ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ

Άλλες ονομασίες

Ταχυκαρδία με ανάδρομη αγωγή από κεκρυμμένο δεμάτιο- Ορθοδρομη κολποκοιλιακή ταχυκαρδία εξ επανεισόδου

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για μια παροξυσμική αρρυθμία με συχνότητα 150-220 σφ/λεπτό στο μηχανισμό της οποίας εμπλέκεται ένα παραπληρωματικό δεμάτιο που δεν είναι εμφανές στο απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Παθογένεια

Προϋποθέτει (όπως και στο WPW) την ύπαρξη ενός τμήματος μυοκαρδιακού ιστού- του παραπληρωματικού δεματίου – που συνδέει τους κόλπους με τις κοιλίες και σε αντίθετη με το WPW δεν είναι εμφανής η παρουσία του στο απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το δεμάτιο αυτό κατά την διάρκεια της ταχυκαρδίας χρησιμεύει για την αγωγή του ερεθίσματος από τις κοιλίες στους κόλπους, ενώ η αντίστροφη πορεία γίνεται απ’ τον φυσιολογικό κολποκοιλιακό κόμβο.

Κλινική εικόνα

Συνήθως σε νέα άτομα χωρίς να αποκλείονται οι μεγαλύτερες ηλικίες.
Αιφνίδιο αίσθημα παλμών με άλλοτε άλλη διάρκεια και εξίσου αιφνίδια διακοπή.
Πολυουρία.
Επιδείνωση συμπτωμάτων σε προϋπάρχουσες καρδιακές παθήσεις.

Διάγνωση

Γίνεται με ηλεκτροκαρδιογράφημα

Αντιμετώπιση

Α)Διακοπή του επεισοδίου
Αυτόματης ανάταξης
Μηχανικοί χειρισμοί
Χόρηγηση φαρμάκων αντιαρρυθμικών

Β)Πρόληψη
Καμμία(σε αραιά επεισόδια)
Χρήση αντιαρρυθμικών φαρμάκων
Σε επίμονες, υποτροπιάζουσες περιπτώσεις ανθεκτικές στη λήψη φαρμάκων θεραπεία εκλογής είναι το ablation.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Αρίστη

Διαβάστε επίσης