Μη επικοινωνούσα υδροκήλη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Η σταθερή συλλογή υγρού γύρω από τον όρχι, που είναι εμφανής κατά τη γέννηση και υποχωρεί ως το πρώτο έτος ζωής ή μπορεί να εμφανιστεί μετά…

Περισσότερα Μη επικοινωνούσα υδροκήλη

Επικοινωνούσα υδροκήλη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Διόγκωση, που αφορά συλλογή υγρού γύρω από την όρχι, η οποία εμφανίζεται στη φυσική άσκηση και εξαφανίζεται με την ανάπαυση. Παθογένεια Οι όρχεις κατεβαίνοντας στο όσχεο…

Περισσότερα Επικοινωνούσα υδροκήλη

Συγγενής ομφαλοκήλη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι η ορατή διόγκωση της ομφαλικής περιοχής Συχνότητα Η ομφαλοκήλη είναι το ίδιο συχνή στα αγόρια, όσο και στα κορίτσια. Αυξημένη συχνότητα παρατηρείται στα πρόωρα, τα…

Περισσότερα Συγγενής ομφαλοκήλη

Περισφιγμένη βουβωνοκήλη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός - Περισφιγμένη βουβωνοκήλη είναι αυτή που το περιεχόμενό της δεν ανατάσσεται εύκολα στην κοιλιά. - Στραγγαλισμός: Το περιεχόμενο της κήλης είναι ισχυρά περισφιγμένο, ώστε να απειλείται…

Περισσότερα Περισφιγμένη βουβωνοκήλη

Συγγενής βουβωνοκήλη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Ονομάζεται η διόγκωση της βουβωνικής χώρας που μπορεί να επεκτείνεται προς ή και εντός του σύστοιχου ημιόσχεου, όταν το μικρό κλαίει ή 'ζορίζεται' Συχνότητα Η βουβωνοκήλη…

Περισσότερα Συγγενής βουβωνοκήλη

Βλεννογονοκήλη των παραρρίνιων κόλπων

Πρόκειται για σακοειδή διεύρυνση του βλεννογόνου του κόλπου, που πιέζει τον βολβό του ματιού και παίρνει τη μορφή κύστεως με υγρό περιεχόμενο. Αποδίδεται σε ατρησία ή μακροχρόνια απόφραξη του στομίου…

Περισσότερα Βλεννογονοκήλη των παραρρίνιων κόλπων

Κήλη οισοφαγικού τρήματος – Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Μιλώντας για κήλη οισοφαγικού τρήματος, αναφερόμαστε σε δύο τύπους. Στην παραοισοφαγοκήλη και στην κατ΄επολίσθηση κήλη. Η παραοισοφαγοκήλη αποτελεί ποσοστό μικρότερο του 10%, όσον αφορά τους 2…

Περισσότερα Κήλη οισοφαγικού τρήματος – Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Κήλη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Κήλη ονομάζουμε κάθε μη φυσιολογική προβολή ενός ενδοκοιλιακού οργάνου (ή μέρους του) από θέση (στόμιο), που δε θα έπρεπε. Ετσι ανάλογα με τη θέση του στομίου,…

Περισσότερα Κήλη