Επικοινωνούσα υδροκήλη

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Διόγκωση, που αφορά συλλογή υγρού γύρω από την όρχι, η οποία εμφανίζεται στη φυσική άσκηση και εξαφανίζεται με την ανάπαυση.

Παθογένεια

Οι όρχεις κατεβαίνοντας στο όσχεο τον 7ο μήνα της εμβρυικής ζωής, παρασύρουν μαζί τους ένα πέταλο περιτοναίου μετά την οριστική εγκατάστασή τους στο όσχεο, η απόφυση αποφράσσεται και δεν υπάρχει πλέον καμμία επικοινωνία με την περιτοναϊκή κοιλότητα. Στην περίπτωση που αυτή η επικοινωνία παραμείνει ανοιχτή με πολύ μικρή διάμετρο, υγρό από την περιτοναϊκή κοιλότητα εισέρχεται δι΄αυτής γύρω από τον σύστοιχο όρχι.

Κλινική εικόνα

Είναι τυπική. Στο παιδί όταν παίζει ή κουράζεται, παρατηρείται ένα οίδημα στον όρχι, το οποίο εξαφανίζεται με την κατάκλιση.

Στην ψηλάφιση, με την πίεση το υγρό επιστρέφει στην κοιλιά, όμως επανεμφανίζεται όταν αυξηθεί η ενδοκοιλιακή πίεση.

Αντιμετώπιση

Είναι πάντα χειρουργική

Διαβάστε επίσης