Συγγενής ομφαλοκήλη

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η ορατή διόγκωση της ομφαλικής περιοχής

Συχνότητα

Η ομφαλοκήλη είναι το ίδιο συχνή στα αγόρια, όσο και στα κορίτσια. Αυξημένη συχνότητα παρατηρείται στα πρόωρα, τα ελλειποβαρή και τα αφρικανικής καταγωγής. Οι ομφαλοκήλες διαγιγνώσκονται τις πρώτες εβδομάδες ζωής εως το πολύ τους 6 μήνες και υποχωρούν αυτόματα έως τα 3 χρόνια της ζωής. Συνήθως προγνωστικός παράγοντας για την εξέλιξη της ομφαλοκήλης είναι η διάμετρός της. Αν η διάμετρος είναι μικρότερη του 1 εκ. έχει μεγαλύτερη πιθανότητα για αυτόματη υποχώρηση από ότι αν είναι μεγαλύτερη του 1,5 εκ. Το μήκος της προβολής δεν αποτελεί προγνωστικό παράγοντα

Επιπλοκές

Είναι εξαιρετικά σπάνιες και είναι η περίσφιξη και ο στραγγαλισμός, η διάτρηση και η εκπλάχνωση.

Ενδείξεις για εγχείρηση

Α. Απόλυτες:είναι όλες οι επιπλοκές της ομφαλοκήλης
Β. Σχετικές: Αποτελούν η διάμετρος του ομφαλικού δακτυλίου πάνω από 1,5 εκ. στην σχολική ηλικία, καθώς και αισθητικοί λόγοι.

Αν το παιδί ταυτόχρονα με την ομφαλοκήλη παρουσιάζει και βουβωνοκήλη, η απόφαση για το αν θα διορθωθούν και οι 2 παθήσεις εξαρτάται από τη διάμετρο του ομφαλικού δακτυλίου. Αν είναι μεγαλύτερος από 2 εκ. πρέπει να διορθώνονται ταυτόχρονα και οι 2 κήλες. Αν είναι κάτω από 2 εκ., διορθώνεται μόνο η βουβωνοκήλη, αφού η ομφαλοκήλη θα υποχωρήσει αυτόματα.

Ας σημειωθεί ότι παλαιότερα και στη φάση της παρακολούθησης της ομφαλοκήλης, συνηθιζόταν η εφαρμογή σταθερής πίεσης επί αυτής (π.χ. με κέρμα) για να επιταχυνθεί η υποχωρησή της. Η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον γιατί έχει αποδειχθεί, ότι επιφέρει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.

Διαβάστε επίσης