Μη επικοινωνούσα υδροκήλη

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η σταθερή συλλογή υγρού γύρω από τον όρχι, που είναι εμφανής κατά τη γέννηση και υποχωρεί ως το πρώτο έτος ζωής ή μπορεί να εμφανιστεί μετά τη γέννηση, σ’ οποιαδήποτε ηλικία

Κλινική εικόνα

Το οίδημα είναι σταθερό γύρω από τον όρχι ή προοδευτικά αυξανόμενου μεγέθους, όμως δεν εξαφανίζεται με την κατάκλιση ενώ μπορεί ν’ αλλάζει απότομα μέγεθος.

Αντιμετώπιση

Είναι η συστηματική παρακολούθηση. Ενδειξη για χειρουργείο μπαίνει, αν παρέλθει το πρώτο έτος ζωής και δεν έχει υποχωρήσει ή γίνει πάρα πολύ μεγάλη.

Διαβάστε επίσης