Περισφιγμένη βουβωνοκήλη

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

– Περισφιγμένη βουβωνοκήλη είναι αυτή που το περιεχόμενό της δεν ανατάσσεται εύκολα στην κοιλιά.
– Στραγγαλισμός: Το περιεχόμενο της κήλης είναι ισχυρά περισφιγμένο, ώστε να απειλείται ή να έχει ήδη καταστραφεί η αιμάτωσή του.

Παθοφυσιολογία

Το έντερο που διέρχεται (προπίπτει) από το έσω βουβωνικό στόμιο δια του βουβωνικού πόρου και του έξω βουβωνικού στομίου, πιέζεται με αποτέλεσμα να επηρεάζεται πρωτίστως η φλεβική και λεμφική αποχέτευση. Το έντερο γίνεται οιδηματώδες κι αρχίζει να πιέζει το βουβωνικό κανάλι, άρα και να πιέζεται όλο και περισσότερο μέχρις ότου να παρεμποδιστεί η αρτηριακή παροχή. Ισχαιμικές αλλοιώσεις παρουσιάζονται στο τοίχωμα του εντέρου, που καταλήγουν σε γάγγραινα και διάτρηση του εντέρου.

Στα αγοράκια κινδυνεύει ο όρχις από ισχαιμία, λόγω της πίεσης στα σπερματικά αγγεία, που κι αυτά διέρχονται από το βουβωνικό κανάλι.

Στα κοριτσάκια υπάρχει ο φόβος στραγγαλισμού της ωοθήκης αν βρίσκεται εντός της κήλης.

Συχνότητα

Τα 2/3 των περισφίξεων συμβαίνουν τον πρώτο χρόνο ζωής. Το 30% είναι μικρότερα των 2-3 μηνών. Τα πρόωρα έχουν μικρότερη πιθανότητα περίσφιξης από ότι τα τελειόμηνα γιατί έχουν εντατική παρακολούθηση στη Μονάδα των Νεογνών και γιατί το έσω βουβωνικό στομιο είναι αρκετά διευρυσμένο.

Κλινική εικόνα

Αρχικά το βρέφος είναι ανήσυχο και δείχνει να πονά στην κοιλιά και τη βουβωνική χώρα. Μπορεί να κάνει εμετο, ενώ στη βουβωνική χώρα εμφανίζεται μάζα που μπορεί να φτάνει ως το όσχεο και είναι υπό τάση, επώδυνη, δεν αυξομειώνεται και είναι καλά περιγεγραμμένη.

Οσο προχωρά η ώρα, το βρέφος κλαίει και πονά περισσότερο, αρχίζουν έμετοι χολώδεις ή κοπρανώδεις κι εμφανίζεται αίμα στα κόπρανα. Η μάζα στη βουβωνική χώρα γίνεται σκληρή με ερυθρότητα του υπερκείμενου δέρματος. Τέλος μπορεί να παρουσιαστεί και πυρετός.

Ο όρχις μπορεί να είναι φυσιολογικός ή σε παρατεταμένη περίσφιξη να είναι σκληρός και οιδηματώδης λόγω της πίεσης των σπερματικών αγγείων και την παρεμπόδιση της φλεβικής και λεμφικής αποχέτευσης.

Διάγνωση

Θα βασιστεί στην κλινική εικόνα και την ψηλάφηση. Αν κάνουμε α/α κοιλίας θα πάρουμε την εικόνα της εντερικής απόφραξης. Η α/α θα δείξει ακόμα και αέρα στο όσχεο (λόγω της ύπαρξης εντερικών ελίκων).

Αντιμετώπιση

– Ανάταξη (80%)
Αρχικά μία περισφιγμένη κήλη χωρίς ενδείξεις στραγγαλισμού σε ένα κλινικά σταθερό παιδί, αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Γίνεται ανάταξη της βουβωνοκήλης με ήπιους χειρισμούς και υπό αναλγησία για να χαλαρώσει το παιδί. Αν η ανάταξη είναι επιτυχής, το παιδί χειρουργείται 1-2 ημέρες μετά για να αποδράμει το οίδημα των ιστών και να μειωθεί ο κίνδυνος των επιπλοκών.

– Εγχείρηση
Αν δεν είναι εφικτή η ανάταξη, είτε αυτόματα είτε με χειρισμούς, το παιδί οδηγείται στο χειρουργείο. Κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, αν υπάρχει φόβος ισχαιμίας του εντέρου, αυτό ελέγχεται με προσοχή δια του σάκκου της κήλης και λαμβάνονται αποφάσεις για την εξέλιξη της εγχείρησης ανάλογα με τα ευρήματα.

Μετεγχειρητικές επιπλοκές

1. Οίδημα οσχέου (αιμάτωμα)
2. Ιατρογενής κρυψαρχία (αν ο χειρουργός δεν επανατοποθετήσει τον όρχη στο όσχεο)
3. Θνητότητα (λόγω στραγγαλισμού εντέρου)
4. Κάκωση εντέρου
5. Ατροφία όρχη
6. Κάκωση σπερματικού πόρου
7. Υποτροπή βουβωνοκήλης

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση