ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΦΥΡΩΝ

Η θεραπεία των αμφισφυρίων και τρισφυρίων καταγμάτων είναι κατά κανόνα χειρουργική. Γενικά Τα κατάγματα των σφυρών είναι τα συχνότερα που συμβαίνουν στον ανθρώπινο σκελετό μετά τα κατάγματα του κάτω άκρου…

Περισσότερα ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΦΥΡΩΝ

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΥΣΕΩΣ ΚΝΗΜΗΣ

Γενικά Στην κνήμη συμβαίνουν όλα τα είδη των καταγμάτων. Η βία μπορεί να είναι άμεση προκαλώντας συνήθως εγκάρσια, ελαφρά λοξά ή και συντριπτικά κατάγματα ή έμμεση, οπότε προκαλούνται λοξά και…

Περισσότερα ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΥΣΕΩΣ ΚΝΗΜΗΣ

ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ

Γενικά Τα κατάγματα αυτά είναι αρκετά συχνά, αφορούν δε συνήθως στον έξω μηριαίο κόνδυλο και πιο σπάνια στον έσω. Αν η βία είναι μεγάλη, είναι δυνατό να παρατηρηθούν συντριπτικά κατάγματα…

Περισσότερα ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ

ΚΑΤΑΓΜΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ

Γενικά Τα κατάγματα επιγονατίδος προκαλούνται α) από άμεση πλήξη (π.χ στο ταμπλό του αυτοκινήτου) ή β) από βίαιη σύσπαση του τετρακεφάλου μυός. Τα κατάγματα της δεύτερης κατηγορίας είναι σπανιότερα και…

Περισσότερα ΚΑΤΑΓΜΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Τα κατάγματα του κάτω άκρου του μηριαίου διακρίνονται σε υπερκονδύλια και σε κατάγματα των μηριαίων κονδύλων. Τα υπερκονδύλια κατάγματα (κατάγματα αμέσως πάνω από τους μηριαίους κονδύλους) αντιμετωπίζονται συντηρητικά ή καλύτερα…

Περισσότερα ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Γενικά Τα κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου συμβαίνουν σ’ όλες τις ηλικίες, συχνότερα όμως σε νέα άτομα ύστερα από τροχαία ατυχήματα ή πτώση από μεγάλο ύψος. Για να σπάσει το…

Περισσότερα ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Γενικά Το υποκεφαλικό κάταγμα ανήκει στα κατάγματα του αυχένα του μηριαίου οστού. Συμβαίνει συνήθως σε άτομα άνω των 60 ετών μετά από πτώση, παραπάτημα, αδέξιο βήμα κ.λ.π. Επίσης σημαντικό ρόλο…

Περισσότερα ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Το διατροχαντήριο κάταγμα ανήκει στα κατάγματα του άνω άκρου του μηριαίου οστού. Είναι ίσως το πιο συχνό κάταγμα που συμβαίνει σε άτομα μεγάλης ηλικίας (συνήθως άνω των 70 ετών). Η…

Περισσότερα ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ