ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Γενικά

Τα κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου συμβαίνουν σ’ όλες τις ηλικίες, συχνότερα όμως σε νέα άτομα ύστερα από τροχαία ατυχήματα ή πτώση από μεγάλο ύψος. Για να σπάσει το μηριαίο στη διάφυση του, χρειάζεται να δράσει ισχυρή βία που συνήθως προκαλεί μεγάλες μυϊκές κακώσεις και μεγάλη απώλεια αίματος (σχηματίζονται μεγάλα αιματώματα) που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της αρτηριακής πίεσης και σε ανάγκη μετάγγισης. Πόνος στο μηρό, βράχυνση και κατάργηση της λειτουργικότητας του σκέλους αποτελούν τα σπουδαιότερα κλινικά σημεία του κατάγματος.

Αντιμετώπιση

Τα κατάγματα του μηριαίου δύσκολα συγκρατώνται συντηρητικά σε θέση ανατάξεως αλλά και ο χρόνος για πλήρη αποθεραπεία πολλές φορές ξεπερνάει τους τέσσερις μήνες. Γι’ αυτό τα κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή, για να επιτευχθεί σταθερή συγκράτηση που να είναι σε θέση να εξουδετερώσει τα μεγάλα φορτία που δέχεται η περιοχή και συγχρόνως να επιτρέψει την πρώϊμη κινητοποίηση του ασθενούς.

Υπάρχουν δυο μέθοδοι χειρουργικής θεραπείας
α) Η ενδομυελική ήλωση και
β) η οστεοσύνθεση με μεταλλική πλάκα και βίδες.

Διαβάστε επίσης