ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Το διατροχαντήριο κάταγμα ανήκει στα κατάγματα του άνω άκρου του μηριαίου οστού. Είναι ίσως το πιο συχνό κάταγμα που συμβαίνει σε άτομα μεγάλης ηλικίας (συνήθως άνω των 70 ετών). Η κλινική εικόνα είναι χαρακτηριστική: εξωτερική στροφή του άκρου ποδός και βράχυνση. Επίσης παρατηρείται αδυναμία βαδίσεως και ορθοστατήσεως. Τα κατάγματα αυτά προκαλούν μεγάλα προβλήματα. Τα άτομα είναι ηλικιωμένα, η γενική τους κατάσταση τις περισσότερες φορές δεν είναι καλή και επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο λόγω του κατάγματος.

Η θεραπεία των καταγμάτων αυτών είναι χειρουργική, γιατί η εγχείρηση είναι η μόνη οδός που θα οδηγήσει στην ταχεία κινητοποίηση και έγερση του αρρώστου με αποτέλεσμα να αποφευχθούν όλα τα προβλήματα της μακροχρόνιας κατάκλισης.

Διαβάστε επίσης