Δηλητηρίαση από Καρβαμιδικά

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Τα καρβαμιδικά είναι οργανικές ενώσεις παράγωγα του καρβαμιδικού οξέος, που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ακαρεοκτόνα και μυκητοκτόνα. Παθογένεια Οι καρβαμιδικές ενώσεις, εμποδίζουν τη δράση του ενζύμου…

Continue Reading Δηλητηρίαση από Καρβαμιδικά

Δηλητηρίαση από Χλωριωμένους Υδρογονάνθρακες

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Οι χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες είναι οργανικές ενώσεις που χρησιμοποιήθηκαν παλαιότερα (Β' παγκόσμιος πόλεμος), ως εντομοκτόνα για την έμμεση καταπολέμηση ασθενειών του ανθρώπου (πχ ελονοσία). Παθογένεια Εάν οι…

Continue Reading Δηλητηρίαση από Χλωριωμένους Υδρογονάνθρακες

Δηλητηρίαση από Διπυριδύλια

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Τα Διπυριδύλια είναι οργανικές ενώσεις φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ως ζιζανιοκτόνα. Παθογένεια Ανεξάρτητα από το σημείο εισόδου, των φαρμάκων αυτών, στον οργανισμό των ζώων, έχουμε προσβολή του…

Continue Reading Δηλητηρίαση από Διπυριδύλια

Δηλητηρίαση από το τρωκτικοκτόνο ANTU

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Το τρωκτικοκτόνο ANTU χρησιμοποιείται σε μορφή δολωμάτων, για την καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων και είναι ισχυρά τοξικό. Παθογένεια Προκαλείται οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω της δημιουργίας πνευμονικού…

Continue Reading Δηλητηρίαση από το τρωκτικοκτόνο ANTU

Δηλητηρίαση από Φθοριοξεικά τρωκτικοκτόνα

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι η δηλητηρίαση από τα τρωκτικοκτόνα που έχουν ως δραστική ουσία το Φθοριοξεικό οξύ. Κυριότερος εκπρόσωπος είναι το τρωκτικοκτόνο RODEX. Πρόληψη Η τοξικότητα των φαρμάκων αυτών…

Continue Reading Δηλητηρίαση από Φθοριοξεικά τρωκτικοκτόνα

Δηλητηρίαση από το τρωκτικοκτόνο Στρυχνίνη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι η δηλητηρίαση που οφείλεται στο δηλητήριο Στρυχνίνη, αλκαλοειδές που παρασκευάζεται από το Ινδικό δέντρο “Στρύχνος του εμετικού καρύου”, που χρησιμοποιείται ως τρωκτικοκτόνο. Παθογένεια Η δράση…

Continue Reading Δηλητηρίαση από το τρωκτικοκτόνο Στρυχνίνη

Δηλητηρίαση από κουμαρινικά τρωκτικοκτόνα

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Τα κουμαρινικά τρωκτικοκτόνα έχουν αντιπηκτική δράση στο αίμα των ζώων και είναι από τα παλαιότερα δηλητήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις μυοκτονίες. Παθογένεια Οι ουσίες αυτές,…

Continue Reading Δηλητηρίαση από κουμαρινικά τρωκτικοκτόνα

Δηλητηρίαση από Αρσενικό

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Διάφορες ενώσεις του μετάλλου αυτού χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ή για την παρασκευή μπαταριών και κυνηγετικών όπλων. Παθογένεια Η τοξικότητα των ενώσεων αρσενικού, οφείλεται στην αδρανοποίηση…

Continue Reading Δηλητηρίαση από Αρσενικό