Δηλητηρίαση από το τρωκτικοκτόνο ANTU

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Το τρωκτικοκτόνο ANTU χρησιμοποιείται σε μορφή δολωμάτων, για την καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων και είναι ισχυρά τοξικό.

Παθογένεια

Προκαλείται οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω της δημιουργίας πνευμονικού οιδήματος και οδηγεί σε καρδιακή κάμψη.

Πρόληψη

Η τοξικότητα των φαρμάκων αυτών είναι υψηλή. Οι δηλητηριάσεις αυτές προκαλούνται εύκολα στα ζώα και οφείλονται είτε σε αμέλεια ή σε σκόπιμη ενέργεια (φόλα). Επίσης ο σκύλος και η γάτα μπορεί να προσλάβουν το δηλητήριο αυτό, τρώγοντας νεκρό ποντκό, που είχε δηλητηριαστεί από την ουσία.

Κλινική εικόνα

Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται την πρώτη ώρα από τη λήψη του δηλητηρίου και είναι : έμετος, σιελόρροια, ταχυκαρδία, υποθερμία και το ζώο οδηγείται στο θάνατο σε 12 περίπου ώρες

Διάγνωση

Από το ιστορικό και τα κλινικά συμπτώματα. Για τον εργαστηριακό προσδιορισμό σε νεκροτομικά ευρήματα, χρησιμοποιούνται συνήθως διάφορες τεχνικές (TLC).

Αντιμετώπιση

Δέν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για το συγκεκριμένο δηλητήριο, αλλά εφαρμόζεται συνήθως συμπτωματική θεραπεία, με ορούς, εμετικές ουσίες (απομορφίνη) και καθαρτικά ή υποκλυσμό.

Η αλόγιστη και υπερβολική χρήση εντομοκτόνων, προκαλεί υψηλή συγκέντρωσή τους στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών εμβίων όντων και μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή στην υγεία του ανθρώπου.

Διαβάστε επίσης