Δηλητηρίαση από Καρβαμιδικά

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Τα καρβαμιδικά είναι οργανικές ενώσεις παράγωγα του καρβαμιδικού οξέος, που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ακαρεοκτόνα και μυκητοκτόνα.

Παθογένεια

Οι καρβαμιδικές ενώσεις, εμποδίζουν τη δράση του ενζύμου χολινεστεράση, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση της ουσίας ακετυλοχολίνη, μεταξύ νεύρων και μυών (νευρομυικές συνάψεις). Τα οργανοφωσφορικά μπορεί να απορροφηθούν από το πεπτικό σύστημα, το αναπνευστικό και το δέρμα και διαχέονται σε ολόκληρο το σώμα του ζώου. Για τα πολύ μικρής ηλικίας ζώα είναι περισσότερο επικίνδυνα, λόγω της ατελούς ανάπτυξης σε αυτά, των ηπατικών ενζύμων.

Ποιά είναι :

aldicarb, aldoxycarb, aminocarb, bendiocarb, benfuracarb, butocarboxim, carbofuran, carbaryl, dioxacarb, fenobucarb, furathiocarb, mexacarbate, propoxur, primicarb, thiodicarb, trimethacarb και αρκετά άλλα.

Πρόληψη

Η τοξικότητα των φαρμάκων αυτών είναι υψηλή. Οι δηλητηριάσεις αυτές προκαλούνται εύκολα στα ζώα και οφείλονται είτε σε αμέλεια ή σε σκόπιμη ενέργεια (φόλα).

Κλινική εικόνα

Στην οξεία δηλητηρίαση παρατηρούνται : έντονη σιελόρροια, διάρροια, μύση, αύξηση βρογχικών εκκρίσεων (πιθανότητα δημιουργίας πνευμονικού οιδήματος), έντονοι σπασμοί όλων των σκελετικών μυών και στο τέλος το ζώο καταλήγει στο θάνατο λόγω ασφυξίας.
Στη χρόνια δηλητηρίαση παρατηρούνται : υπερβολική έκκριση και περισταλτικότητα των εντέρων, γενικευμένη αδυναμία και μυική αδυναμία.

Διάγνωση

Από το ιστορικό και τα κλινικά συμπτώματα. Για τον εργαστηριακό προσδιορισμό σε νεκροτομικά ευρήματα, χρησιμοποιούνται συνήθως διάφορες τεχνικές χρωματογραφίας.

Αντιμετώπιση

Χορηγούνται υψηλές δόσεις Θειικής Ατροπίνης. Επίσης επιβάλλεται η χορήγηση υποστηρικτικής αγωγής με ορούς και ηλεκτρολύτες, υδροκορτιζόνη, μυοχαλαρωτικά και ηρεμιστικά φάρμακα

Η αλόγιστη και υπερβολική χρήση εντομοκτόνων, προκαλεί υψηλή συγκέντρωσή τους στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών εμβίων όντων και μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή στην υγεία του ανθρώπου.

Διαβάστε επίσης