Εξάρθρημα της κάτω γνάθου

Άλλες ονομασίες

Εξάρθημα της κροταφογναθικής αρθρώσεως.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Με τον όρο εξάρθημα της κάτω γνάθου αναφερόμαστε στην εξάρθρωση ή όπως λέγεται πιο απλά «βγάλσιμο» της κάτω γνάθου. Κατά την εξάρθρωση το δεξί ή το αριστερό ή και τα δύο τμήματα της κάτω γνάθου (κόνδυλοι) που αρθρώνονται με το κρανίο βγαίνουν από τη θέση τους με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην μπορεί να κλείσει το στόμα του.

Παθογένεια

Συνήθως το εξάρθημα της κάτω γνάθου είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής διάνοιξης ενεργητικής (προσπάθεια δαγκώματος μεγάλου αντικειμένου, χασμουρητό) είτε παθητικής (κατά την διάρκεια οδοντιατρικών εργασιών μέσα στο στόμα) του στόματος. Η υπερβολική αυτή διάνοιξη έχει ως αποτέλεσμα το ένα ή και τα δύο τμήματα της κάτω γνάθου (κόνδυλοι) που αρθρώνονται με το κρανίο να βγαίνουν έξω από τον χώρο της άρθρωσης. Αυτό με την σειρά του προκαλεί μια διαταραχή της ισορροπίας των μυών που ανοίγουν και κλείνουν το στόμα που έχει ως αποτέλεσμα οι μύες αυτοί να ακινητοποιούν την κάτω γνάθο έξω από την άρθρωση και ο ασθενής να αδυνατεί να κλείσει το στόμα του.

Κλινική εικόνα

Η κλινική εικόνα του ασθενή που παραμένει με το στόμα ανοικτό είναι χαρακτηριστική. Όταν έχει βγει η κάτω γνάθος μόνο από την μία πλευρά (ετερόπλευρο εξάρθημα), τότε η κάτω γνάθος έχει μια κλίση προς την υγιή πλευρά. Όταν και η δεξιά και η αριστερή πλευρά έχουν βγει (αμφοτερόπλευρο εξάρθημα), τότε η κάτω γνάθος βρίσκεται προς τα κάτω και μπρος. Όταν το εξάρθημα συμβεί αιφνίδια τότε λέγεται και οξύ ενώ όταν έχουμε ιστορικό επανειλημμένων εξαρθημάτων λόγο προδιαθεσικού ανατομικού παράγοντα ονομάζεται και υποτροπιάζων.

Διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται πολύ εύκολα με βάση την κλινική εικόνα και την ψηλάφιση της περιοχής.

Αντιμετώπιση

Βασική αρχή θεραπείας κάθε εξαρτήματος είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η επανατοποθέτηση της κάτω γνάθου στην θέση της γίνεται εύκολα με κατάλληλους χειρισμούς της γνάθου από τον οδοντίατρο. Στα υποτροπιάζοντα εξαρθήματα και εφόσον αυτά εμφανίζονται πολύ συχνά, η χειρουργική αποκατάσταση της ανατομικής ιδιομορφίας που τα προκαλεί αποτελεί την λύση επιλογής.

Διαβάστε επίσης