Σιαλαδενίτιδα Υποτροπιάζουσα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η υποτροπιάζουσα σιαλαδενίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονή κάποιου σιελογόνου αδένα συνήθως της παρωτίδας ή του υπογνάθιου η οποία χαρακτηρίζεται από διόγκωση του αδένα που πάσχει εξ’ αιτίας μερικής απόφραξης του αγωγού του, μέσα από τον οποίο περνάει το σάλιο για να βγεί στο στόμα..

Παθογένεια

Αποδίδεται σε συγγενή ή επίκτητη στένωση του αγωγού (εκφορητικού πόρου) του αδένα ή σε απόφραξη από λίθο, συνήθως μερική οπότε το σάλιο λιμνάζει μέσα στον αδένα με αποτέλεσμα να ευνοείται η ανάπτυξη μικροοργανισμών (στρεπτόκοκκων, πνευμονιόκοκκων ή και σταφυλόκοκκων). Οι υποτροπές είναι δυνατόν να προκαλέσουν ίνωση και ατροφία του αδένα.

Κλινική εικόνα

Παρουσιάζεται πρήξιμο του αδένα που διαρκεί συνήθως μερικές μέρες και μετά υποχωρεί εν μέρει και επανεμφανίζεται ξανά σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών. Το πρήξιμο αυτό δεν αυξάνεται μετά από κάθε γεύμα. Ενδοστοματικά παρατηρείται συνήθως φλεγμονή του στομίου του εκφορητικού πόρου και ελαττωμένη ή και έλλειψη ακόμη έκκρισης σάλιου. Σε πίεση του πάσχοντος αδένα έχουμε βίαιη έξοδο σάλιου ή άλλων παθολογικών στοιχείων.

Διάγνωση

Με βάση την κλινική εικόνα και το ιστορικό του ασθενή. Το σιελογράφημα μας βοηθάει στον καθορισμό της έκτασης της βλάβης του αδένα.

Αντιμετώπιση

Όταν υπάρχει σιαλόλιθος συνιστάται η αφαίρεση του. Όταν το αίτιο δεν είναι εμφανές γίνεται διερεύνηση του αγωγού του αδένα με ειδικά εργαλεία. Κατά την οξεία φάση χορηγούνται αντιβιοτικά (πενικιλλίνες).

Διαβάστε επίσης