Γλώσσα Γεωγραφική

Άλλες ονομασίες

Μεταναστευτική γλωσσίτιδα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Γεωγραφική γλώσσα λέγεται η γλώσσα που η πάνω επιφάνειά της παρουσιάζει αλλοιώσεις με κύριο χαρακτηριστικό ότι δεν παραμένουν σταθερές αλλά αλλάζουν θέση, μέγεθος ή σχήμα.

Παθογένεια

H γεωγραφική γλώσσα μπορεί να οφείλεται στo stress, σε τοπικούς ερεθισμούς ή ακόμη και να σχετίζεται με κληρονομικούς παράγοντες.

Κλινική εικόνα

Η γεωγραφική γλώσσα παρουσιάζει ερυθρές περιοχές συνήθως κυκλικού σχήματος με λευκά όρια που αλλάζουν συνεχώς θέση, σχήμα ή μέγεθος. Ο ασθενής δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα πέρα από κάποια αίσθηση καψίματος μετά από λήψη ερεθιστικών τροφών ή ποτών ιδίως αν μαζί με την γεωγραφική γλώσσα συνυπάρχει και η οσχεοειδής γλώσσα.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται εύκολα από τις χαρακτηριστικές αλλοιώσεις που μεταναστεύουν.

Αντιμετώπιση

Δεν απαιτείται καμιά ιδιαίτερη θεραπεία. Καλό είναι να αποφεύγουμε τις ερεθιστικές και ζεστές τροφές καθώς και τα αλκοολούχα ποτά.

Διαβάστε επίσης