Δοντιών κατάγματα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Με τον όρο κάταγμα εννοούμε το σπάσιμο, σε οποιοδήποτε σημείο, του δοντιού έπειτα από κάποιο βίαιο κτύπημα ή μετά από κάποια οδοντιατρική εργασία. Κατάγματα μπορεί να επισυμβούν είτε στην μύλη των δοντιών (το μέρος του δοντιού που προβάλει στο στόμα), είτε στην ρίζα τους ή να επεκτείνονται και στα δύο.

Παθογένεια

Τα κατάγματα στα δόντια είναι συνήθως επακόλουθο κάποιου βίαιου κτυπήματος. Πιο επιρρεπή είναι τα παιδιά, ιδίως τα μικρά που πολύ εύκολα μπορεί σε κάποιο πέσιμο να κτυπήσουν τα μπροστινά ιδίως δόντια. Επίσης τέτοιου είδους ατυχήματα μπορεί να συμβούν σε διάφορα αθλήματα (μποξ, μπάσκετ) και πολύ συχνά τέλος σε τροχαία ατυχήματα. Μια άλλη αιτία καταγμάτων είναι αυτά που προκαλούνται έπειτα από κάποια οδοντιατρική εργασία είτε σε δόντια κατεστραμμένα σε μεγάλο βαθμό από την τερηδόνα είτε σε δόντια που η ρίζα τους έχει λεπτά τοιχώματα. Ετσι μετά από κάποιο σφράγισμα ή μετά από τοποθέτηση κάποιου άξονα στο δόντι μπορεί να συμβεί κάποιο κάταγμα λόγω της αδυναμίας του δοντιού ν’ αντέξει στις μασητικές δυνάμεις.

Πρόληψη

Η πρόληψη αφορά κυρίως τα κατάγματα που μπορεί να συμβούν στα διάφορα αθλήματα. Οι αθλητές πρέπει να φορούν ειδικά μασελάκια (νάρθηκες) τα οποία κατασκευάζονται από τον οδοντίατρο και παρέχουν πλήρη προστασία από τέτοιου είδους ατυχήματα. Επίσης οι ζώνες ασφαλείας στα αυτοκίνητα μειώνουν σημαντικά τέτοιου είδους κινδύνους όταν συμβεί μια έστω και μικρή σύγκρουση.

Κλινική εικόνα

Το κάταγμα όταν έχει συμβεί στην μύλη του δοντιού γίνεται εύκολα αντιληπτό καθώς συνήθως λείπει κάποιο κομμάτι του δοντιού ή το σπασμένο τμήμα κουνιέται και στηρίζεται μόνο από τα ούλα. Ανάλογα με το μέγεθος του κατάγματος μπορεί να έχει αποκαλυφθεί ο πολφός (τ’ αγγεία και τα νεύρα του δοντιού που βρίσκονται στο κέντρο του), οπότε και το δόντι νεκρώνεται και πολλές φορές μαυρίζει. Όταν το κάταγμα αφορά την ρίζα του δοντιού δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό ιδίως όταν δεν έχει επηρεαστεί η μύλη του δοντιού. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ήπιος πόνος και το δόντι να είναι ευαίσθητο στην επαφή.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με βάση την κλινική εικόνα και με ακτινογραφίες του τραυματισμένου δοντιού όταν το κάταγμα αφορά την ρίζα του.

Αντιμετώπιση

Όταν το κάταγμα έχει συμβεί στην μύλη του δοντιού τότε με ένα σφράγισμα ή μια στεφάνη αποκαθίσταται η μορφολογία του δοντιού. Αν έχει πληγεί ο πολφός, τότε πρέπει να γίνει και ενδοδοντική θεραπεία. Στα κατάγματα της ρίζας η θεραπεία εξαρτάται από το μέγεθος την κατεύθυνση και το σημείο που έχει συμβεί το κάταγμα και μπορεί να είναι μια ακινητοποίηση του δοντιού, ενδοδοντική θεραπεία, ή και εξαγωγή του δοντιού.

Διαβάστε επίσης