Επιπλοκές παραρρινοκολπίτιδων

Αν και οι παραρρινοκολπίτιδες είναι αρκετά συχνές οι επιπλοκές τους είναι ασυνήθεις τα τελευταία χρόνια χάρις στα νέα αντιβιοτικά. Μεγάλη σημασία έχει πάντα η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία.

Η μετάδοση της φλεγμονής ενός παραρρίνιου κόλπου μπορεί να γίνει κατά συνέχεια ιστού, με την κυκλοφορία του αίματος ή της λέμφου, είτε από θρομβοφλεβίτιδα.

Για την αντιμετώπιση τους γενικά χρειάζεται νοσηλεία του ασθενούς για χορήγηση ενδοφλεβίως μεγάλων δόσεων αντιβιοτικών και για χειρουργική κένωση πυωδών συλλογών.

Επιπλοκές από τους οφθαλμούς

Προέρχονται κυρίως από ηθμοειδίτιδα και μετωπιαία κολπίτιδα. Τις υποπτευόμαστε από τη δημιουργία οιδήματος στο βλέφαρο.

Αρχικά παρουσιάζεται φλέγμονας του κόγχου, ο οποίος εκδηλώνεται με επιδείνωση της γενικής κατάστασης του αρρώστου, πόνο στην περιοχή του ματιού, οίδημα, ερυθρότητα και ευαισθησία του βολβού του προσβεβλημένου ματιού. Η όραση και η κινητικότητα του ματιού δεν επηρεάζονται.

Ο φλέγμονας χωρίς θεραπεία (ισχυρή αντιβίωση) εξελίσσεται σε απόστημα ή αλλιώς κυτταρίτιδα του κόγχου, οπότε στη συμπτωματολογία προστίθεται και περιορισμός της κινητικότητας του βολβού με διαταραχές όρασης. Επιβάλλεται άμεση χειρουργική παροχέτευση του αποστήματος, γιατί ο ασθενής κινδυνεύει να τυφλωθεί.

Οστεομυελίτιδα

Δηλαδή φλεγμονή των παρακείμενων οστών στους πάσχοντες κόλπους, συνήθως τους μετωπιαίους και τα ιγμόρεια, σε νεαρά κυρίως άτομα.

Η υποψία της οστεομυελίτιδας του μετωπιαίου οστού μπαίνει από την ανάπτυξη οιδήματος των μαλακών μορίων στην περιοχή του μετωπιαίου κόλπου με ζυμώδη σύσταση (όγκος του Pott). Ακολουθούν τοξικά φαινόμενα (υπερπυρεξία με ρίγη, υπνηλία κ.α).

Χωρίς θεραπεία υπάρχει κίνδυνος σοβαρών ενδοκρανιακών επιπλοκών ή σχηματισμού συριγγίων για διέξοδο του πύου. Η οστεομυελίτιδα της άνω γνάθου είναι απότοκος ιγμορίτιδας.

Ενδοκρανιακές επιπλοκές

-Θρομβοφλεβίτιδα σηραγγώδους κόλπου
Οφείλεται σε σηπτικά έμβολα που προέρχονται από τον πάσχοντα κόλπο, συνήθως τον ηθμοειδή. Η κλινική εικόνα του αποστήματος του ενός κόγχου συμπληρώνεται με εκδηλώσεις και από τον άλλο οφθαλμικό κόγχο, υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, αυχενική ακαμψία και παραλύσεις εγκεφαλικών νεύρων. Η ζωή του αρρώστου κινδυνεύει. Απαιτούνται μεγάλες δόσεις ισχυρών αντιβιοτικών ενδοφλέβια.

-Απόστημα του εγκεφάλου
Απόστημα του εγκεφάλου και συγκεκριμένα του μετωπιαίου λοβού (από μετωπιαία κολπίτιδα), περιοχή που συχνά είναι ασυμπτωματική, πέρα από μεταβολές του ψυχισμού του ατόμου. Πάντως, η επιδείνωση της γενικής κατάστασης πρέπει να θέτουν την υποψία εγκεφαλικής επιπλοκής και να προτρέπουν σε αξονική τομογραφία.

-Μηνιγγίτιδα
Υπεύθυνος κόλπος είναι ο μετωπιαίος και παρουσιάζονται τα τυπικά κλινικά σημεία της μηνιγγίτιδας.

Διαβάστε επίσης