Μέθοδοι εξέτασης της μύτης και των παραρρίνιων κόλπων

1. Επισκόπηση και ψηλάφηση της εξωτερικής μύτης και της περιοχής των κόλπων για κακώσεις, διογκώσεις κ.α.

2. Προσθία ρινοσκόπηση
Απαιτεί καλό φωτισμό και γίνεται με κατάλληλο εργαλείο το ρινοσκόπιο. Ελέγχονται το μπροστινό τμήμα του διαφράγματος, η κάτω και η μέση ρινική κόγχη, μέρος των αντίστοιχων πόρων και το έδαφος των ρινικών θαλαμών. Αν χρειαστεί προηγείται χρήση αγγειοσυσπαστικών τοπικά για σμίκρυνση των κογχών και καλύτερη εικόνα.

3. Οπισθία ρινοσκόπηση
Γίνεται από το στόμα με τη βοήθεια ειδικού καθρέπτη και ελέγχονται το πίσω τμήμα του διαφράγματος και των ρινικών κογχών, οι ρινικές χοάνες, τα τοιχώματα του φάρυγγα και τα φαρυγγικά στόμια των ευσταχιανών σαλπίγγων. Πρόκειται για δύσκολη εξέταση και ενδέχεται να χρειαστεί ψεκασμός με τοπικό αναισθητικό.

4. Ρινοσκόπηση με ενδοσκόπια
Είναι σχετικά καινούργια εξεταστική μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται ο έλεγχος των ρινικών κοιλοτήτων, του φάρυγγα και του λάρυγγα. Προηγείται τοπική αναισθησία. Μετά από παρακέντηση είναι δυνατόν να επισκοπηθεί και το εσωτερικό των ιγμορείων.

5. Ακτινολογικός έλεγχος των ρινικών οστών για κατάγματα και των παραρρίνιων κόλπων για φλεγμονές και κακώσεις με απλές ακτινογραφίες και έλεγχος με αξονικές τομογραφίες σε υποψία νεοπλασιών. Τελευταία χρησιμοποιούνται και οι υπέρηχοι για τα ιγμόρεια.

6. Έλεγχος οσφρητικής λειτουργίας με παράγωγα αρωματικών ουσιών σε διάφορες αραιώσεις και με τη βοήθεια ειδικών οργάνων.

Διαβάστε επίσης