Νόσος των δυτών

Αν η ανάδυση είναι ταχεία, τα αέρια (άζωτο και ήλιο) από το αίμα και τα υγρά των ιστών εκλύονται σε περίσσεια με τη μορφή φυσαλίδων προκαλώντας μέσω απόφραξης των αγγείων, νέκρωση περιοχών του οργάνου του Corti με αποτέλεσμα αιφνίδια αμφοτερόπλευρη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, έντονο ίλιγγο και εμβοές.

Η βαρηκοΐα ανάλογα με την έκταση της βλάβης μπορεί να είναι μόνιμη.

Διαβάστε επίσης