ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οπτικό πεδίο του οφθαλμού είναι το σύνολο των σημείων του χώρου, που γίνονται συγχρόνως αντιληπτά, όταν ο οφθαλμός προσηλώνει προς μία κατεύθυνση.

Η εξέταση του οπτικού πεδίου αποτελεί βασική οφθαλμολογική εξέταση σε διάφορες παθήσεις του οφθαλμού, όπως το γλαύκωμα, σε παθήσεις του οπτικού νεύρου, σε βλάβες της οπτικής οδού.

Η μέθοδος λήψης των οπτικών πεδίων καλείται περιμετρία και γίνεται με ειδικά όργανα, τα περίμετρα. Υπάρχουν 2 βασικές μέθοδοι περιμετρίας, η στατική και η κινητική.

Διαβάστε επίσης