Κύηση και γρίπη

Γενικά

Η γρίπη είναι μία οξεία μεταδοτική νόσος του αναπνευστικού συστήματος. Οφείλεται σε μυξοϊούς τύπου Α,Β και C, ενώ οι πιο σοβαρές επιδημίες γρίπης είναι του μυξοιού τύπου Α. Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 1-4 ημέρες οπότε και παρουσιάζονται τα συμπτώματά της, που είναι πυρετός, βήχας, κεφαλαλγία, κακουχία και μυαλγίες. Εάν εξαιρέσει κανείς τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις εγκύων γυναικών υψηλού κινδύνου, όπως εκείνες που πάσχουν από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα, από σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ή από δρεπανοκυτταρική αναιμία, στις οποίες ενδέχεται να παρουσιασθούν θαντηφόρες επιπλοκές, κατά κανόνα η διαδρομή της νόσου είναι καλοήθης και η κύηση δεν την επιβαρύνει.

Επιπλοκές

Η σπουδαιότερη επιπλοκή της γρίπης κατά τη διάρκεια της κύησης είναι η πνευμονία, η οποία οφείλεται είτε στην ιδια την ίωση, είτε σε επιμόλυνση από κοινά μικροβιακά στελέχη, όπως στο στρεπτόκοκκο της πνευμονίας. Στην περίπτωση αυτή η μητρική θνησιμότητα μπορεί να φθάσει έως το 30%, γι΄αυτό και επιβάλλεται νοσοκομειακή κάλυψη και ενδοφλέβια αντιβίωση. Στις άλλες περιπτώσεις γρίπης, τις μη επιπλεκόμενες, προβλέπται ο κλινοστατισμός και σε περίπτωση έντονου βήχα η χορήγηση κωδεϊνούχων σκευασμάτων.

Επιδράσεις στο έμβρυο

Σχετικά με την επίδραση της νόσου στο έμβρυο, σε μεγάλες επιδημίες της γρίπης έχει παρατηρηθεί υψηλό ποσοστό αυτομάτων αποβολών αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί τερατογόνος δράση του ιού. Έχουν αναφερθεί ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις εμβρύων, των οποίων οι μητέρες νόσησαν στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, που παρουσίασαν συγγενείς λοιμώξεις και ανωμαλίες του καρδιαγγειακού και κεντρικού νευρικού τους συστήματος. Δεν υπάρχει ένδειξη διακοπής της κύησης όταν η λοίμωξη εκδηλώνεται στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Όταν η γρίπη εκδηλώνεται κατά τις τελευταίες εβδομάδες γίνεται προσπάθεια αναστολής της πρόκλησης του τοκετού, τουλάχιστο για 5 ημέρες από την έναρξη της γρίπης, προκειμένου την ώρα του τοκετού η νόσος να βρίσκεται σε αποδρομή και να έχει πραγματοποιηθεί μικρή διαπλακουντική μεταφορά αντισωμάτων στο έμβρυο. Είναι δε απαραίτητο, στις επιτόκους που πάσχουν από γρίπη, να χρησιμοποιείται κατά τον τοκετό επισκληρίδιος και όχι γενική αναισθησία, όπου αυτή χρειάζεται.

Προφύλαξη

Η προφύλαξη από τη γρίπη γίνεται με αποφυγή της έκθεσης της εγκύου σε κίνδυνο και με την ενεργητική ανοσοποίηση με το ειδικό εμβόλιο, το οποίο όμως παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίαζει παρενέργειες ούτε για τη μητέρα, ούτε για το έμβρυο, χορηγείται μόνο στις εγκύους που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και ανήκουν στην ομάδα εγκύων με αυξημένο κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση