ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ

Γενικά

Ο όγκος αυτός προέρχεται από κύτταρα του συνδετικού ιστού του μυελού των οστών. Παρουσιάζεται συνήθως σε άτομα ηλικίας 20 – 40 ετών και εντοπίζεται χαρακτηριστικά έκκεντρα στις επιφύσεις των μακρών οστών. Περίπου 50% αφορούν την περιοχή του γόνατος.

Κλινική εικόνα

Εκδηλώνεται με πόνο και συχνά ψηλαφητή διόγκωση, είναι ευαίσθητος στην πίεση και μπορεί να δώσει συμπτώματα από τη γειτονική άρθρωση. Σήμερα ο όγκος θεωρείται δυνητικά κακοήθης έτσι είναι δυνατό να υποστεί κακοήθη εξαλλαγή, σε σπάνιες δε περιπτώσεις να δώσει και μεταστάσεις. Επίσης έχει την τάση προς υποτροπή μετά την τοπική αφαίρεση του.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι χειρουργική και συνίσταται στην ευρεία εκτομή του νεοπλάσματος, όπου αυτό είναι δυνατό, παρά στην απόξεση της κοιλότητας και πλήρωση αυτής με μόσχευμα.

Διαβάστε επίσης