ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου είναι μια πάθηση στην οποία έχουμε προοδευτική φθορά του αρθρικού χόνδρου του ισχίου. Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό δευτεροπαθής και προκαλείται από αίτια που διαταράσσουν την αρμονική σχέση μεταξύ της κεφαλής μηριαίου και κοτύλης (όπως δυσπλασία ισχίου, ραιβό ισχίο, μικροβιακή ή μη φλεγμονή, οστεοχονδρίτιδα, τραυματισμοί, άσηπτη νέκρωση κεφαλής κλπ).

Κλινική εικόνα

Κύριο σύμπτωμα της πάθησης είναι ο πόνος που αρχικά εκδηλώνεται μετά από κόπωση, αργότερα όμως και κατά την ανάπαυση και συνοδεύεται, όταν η πάθηση εξελιχθεί από δυσχέρεια στη βάδιση και χωλότητα. Εντοπίζεται στη βουβωνική χώρα στη πρόσθια επιφάνεια του μηρού ή στο γόνατο. Κλινικώς διαπιστώνεται περιορισμός στις κινήσεις της άρθρωσης κυρίως της απαγωγής και έξω στροφής μ’ αποτέλεσμα σε προχωρημένα στάδια το σκέλος να παίρνει ανώμαλη θέση χαρακτηριστική για την πάθηση, δηλαδή κάμψη, προσαγωγή και εξωτερική στροφή. Ο ασθενής παρουσιάζει δυσκολίες στην εκτέλεση καθημερινών ασχολιών όπως πχ. να βάλει τις κάλτσες ή τα παπούτσια του και βαδίζει επώδυνα χωλαίνοντας.

Διάγνωση

Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα και τον ακτινολογικό έλεγχο.

Θεραπεία

Στα πρώιμα στάδια συνιστάται αποφυγή κόπωσης, ελάττωση βάρους του σώματος λήψη αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και συχνή παρακολούθηση. Εφ’ όσον τα συμπτώματα επιδεινώνονται τότε γίνεται αναγκαία η χειρουργική θεραπεία.

Η χειρουργική αγωγή συνίσταται βασικά σε δυο τύπους επεμβάσεων, την οστεοτομία του μηριαίου και την ολική αρθροπλαστική. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που γίνονται και άλλου είδους επεμβάσεις όπως είναι η αρθρόδεση και η οστεοτομία της λεκάνης.

Ολική αρθροπλαστική
Είναι η επέμβαση κατά την οποία αντικαθίσταται η κοτύλη συνήθως με πλαστικό κύπελλο και η μηριαία κεφαλή από μεταλλική πρόθεση. Τα κλινικά αποτελέσματα της ολικής αρθροπλαστικής είναι πάρα πολύ καλά με άμεση εξάλειψη του πόνου και αποκατάσταση της λειτουργικότητας του σκέλους. Ο ασθενής βαδίζει με περιπατητήρα ή βακτηρίες μασχάλης από τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα.
Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου θεωρείται βαριά επέμβαση και χρειάζεται ένα πολύ καλά οργανωμένο χειρουργείο και πείρα από την πλευρά του Ορθοπαιδικού. Οι κυριότερες επιπλοκές είναι η μόλυνση, η χαλάρωση της πρόθεσης και η εν’ τω βάθει φλεβοθρόμβωση.
Η διάρκεια αντοχής της τεχνητής άρθρωσης στις καθημερινές καταπονήσεις του ισχίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες οπωσδήποτε όμως σε επιτυχείς περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσει τα 20 έτη.

Διαβάστε επίσης