ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

Καμία άλλη άρθρωση του σώματος δεν υφίσταται τόσο συχνά συνδεσμικές κακώσεις (διαστρέμματα) όσο η περιοχή της ποδοκνημικής. Κυρίως αφορά στον έξω πλάγιο σύνδεσμο και ειδικότερα στην πρόσθια μοίρα αυτού που ονομάζεται και περονοαστραγαλικός σύνδεσμος.

Κλινική εικόνα

Τοπικός πόνος, οίδημα ή αιμάτωμα, επώδυνη βάδιση, περιορισμός της κινητικότητας της άρθρωσης.

Θεραπεία

Η θεραπεία συνίσταται στην επίδεση της άρθρωσης στις ελαφρότερες περιπτώσεις και στην εφαρμογή γύψινου επιδέσμου στις βαρύτερες, καθώς επίσης και στην τοποθέτηση του σκέλους σε ανάρροπη θέση πάνω σε ένα ή δυο μαξιλάρια για μερικές μέρες.

Στη συνέχεια ακολουθεί προοδευτική κινητοποίηση με ή χωρίς βακτηρίες, ανάλογα με τη βαρύτητα του τραυματισμού.

Διαβάστε επίσης