ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Διάστρεμμα είναι η κάκωση των μαλακών μορίων μιας άρθρωσης κατά την οποία ένας συνήθως από τους συνδέσμους της και η παρακείμενη περιοχή του θυλακίου διατείνονται βίαια ή παθαίνουν μερική ρήξη χωρίς όμως να παρεκτοπίζονται οι αρθρικές επιφάνειες. Αυτό συμβαίνει όταν η άρθρωση αναγκαστεί βίαια σε μια παθολογική θέση, δηλαδή κινηθεί προς ανώμαλη γι’ αυτή κατεύθυνση ή βρεθεί σε μία θέση πέρα από εκείνη που φυσιολογικά γίνονται στην άρθρωση αυτή.

Ταξινόμηση

Το διάστρεμμα χαρακτηρίζεται ως ελαφρύ (1ου βαθμού) όταν γίνεται απλή μόνο διάταση του συνδέσμου και του θυλάκου, μέτριας βαρύτητας (2ου βαθμού) όταν υπάρχει μερική ρήξη και βαρύ (3ου βαθμού) όταν η ρήξη είναι πλήρης.

Κλινική εικόνα

Τα συμπτώματα και τα κλινικά σημεία είναι ανάλογα με τη βαρύτητα της κάκωσης. Ετσι, εκτός από τον πόνο που εντοπίζεται στη πλευρά της άρθρωσης που έπαθε τη διάταση, υπάρχει ευαισθησία στο ίδιο μέρος, οίδημα, εκχύμωση και περιορισμός των κινήσεων ιδίως αυτών που διατείνουν τα τραυματισμένα μαλακά μόρια.

Θεραπεία

Πάντα πρέπει να γίνεται ακτινολογικός έλεγχος για τον αποκλεισμό κατάγματος. Σε 1ου βαθμού διαστρέμματα αρκεί η εφαρμογή ελαστικού επιδέσμου και ο περιορισμός της βάδισης για 1 – 2 εβδομάδες.

Στα 2ου βαθμού χρειάζεται ανάρροπη θέση του μέλους, ψυχρά επιθέματα, εφαρμογή γύψινου επιδέσμου και περιορισμός της βάδισης για τρεις εβδομάδες.

Στα βαριά διαστρέμματα εφόσον έχει διαπιστωθεί πλήρης ρήξη του συνδέσμου της άρθρωσης, μπορεί να αποφασισθεί και εγχειρητική αποκατάσταση του συνδέσμου εάν συμβάλλει σημαντικά στη σταθερότητα της άρθρωσης, και ακολουθεί ακινητοποίηση με γύψινο επίδεσμο για 3-6 εβδομάδες.

Διαβάστε επίσης