ΚΑΚΩΣΗ ΠΛΑΓΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΑΤΟΣ

Αντικειμενικό κριτήριο για το χαρακτήρα της βαρύτητας της κακώσεως αποτελεί ο βαθμός παρεκτόπισης των αρθρικών επιφανειών.

Γενικά

Υπάρχουν δυο πλάγιοι σύνδεσμοι, ο έσω πλάγιος σύνδεσμος και ο έξω πλάγιος. Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος είναι ο ισχυρότερος σταθεροποιητικός παράγοντας στην έσω επιφάνεια του γόνατος. Ο έξω πλάγιος σύνδεσμος είναι στενότερος και πιο αδύνατος από τον έσω πλάγιο και εκτείνεται από τον έξω μηριαίο κόνδυλο στην κεφαλή της περόνης. Ρήξη του έσω πλάγιου συνδέσμου προκαλείται από βία που δρα στην εξωτερική επιφάνεια του γόνατος και οδηγεί σε απαγωγή της κνήμης σε σχέση προς το μηρό, ενώ το γόνατο βρίσκεται σε έκταση ή μικρή κάμψη.

Κλινική εικόνα

Υπάρχει διόγκωση του γόνατος εξαιτίας του αιμάρθρου, μεγάλη ευαισθησία στην πίεση κατά μήκος του έσω πλαγίου συνδέσμου, περιορισμός κατά 10-15° στην πλήρη έκταση και πλήρη κάμψη της άρθρωσης, πόνο στις κινήσεις και δυσκολία στο βάδισμα. Τη μεγαλύτερη όμως βοήθεια στη διάγνωση παρέχει η ειδική δοκιμασία απαγωγής του γόνατος υπό γενική νάρκωση.

Αντικειμενικό κριτήριο για το χαρακτήρα της βαρύτητας της κακώσεως αποτελεί ο βαθμός παρεκτόπισης των αρθρικών επιφανειών του γόνατος κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμασιών υπό νάρκωση.

Έτσι διακρίνονται σε 1ου βαθμού, όταν η διεύρυνση είναι μέχρι 5 mm, 2ου βαθμού, όταν η διεύρυνση κυμαίνεται μεταξύ 5 – 10 mm και σε 3ου βαθμού, όταν η διεύρυνση είναι μεγαλύτερη από 10 mm (πλήρης ρήξη όλων των ινών).

Θεραπεία

Σε ρήξη 1ου ή 2ου βαθμού δεν έχουμε σοβαρή αστάθεια, οπότε η θεραπεία είναι συντηρητική. Εφαρμόζεται γύψινος μηροκνημικός επίδεσμος για 4 – 6 εβδομάδες και παράλληλα γίνονται ασκήσεις τετρακέφαλου.
Όταν η ρήξη είναι 3ου βαθμού η θεραπεία είναι χειρουργική και παράλληλα ελέγχονται ο έσω μηνίσκος και οι χιαστοί σύνδεσμοι. Μετεγχειρητικά εφαρμόζεται γύψος μηροκνημικός για 6 – 8 εβδομάδες.
Ρήξη του έξω πλαγίου συνδέσμου προκαλείται από βίαιη προσαγωγή της κνήμης σε σχέση προς το μηρό αλλά δεν είναι τόσο συχνή λόγω της παρουσίας του άλλου σκέλους.
Η διάγνωση στηρίζεται και εδώ και στο ιστορικό, στα κλινικά ευρήματα και στην αντίστοιχη δοκιμασία προσαγωγής του γόνατος υπό γενική νάρκωση.
Η θεραπεία είναι παρόμοια με εκείνη της ρήξης του έσω πλαγίου συνδέσμου.

Διαβάστε επίσης