ΚΑΤΑΓΜΑ – ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ GALEAZZI

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Eίναι ο συνδυασμός κατάγματος του κάτω τριτημορίου της κερκίδος και η ρήξη της κάτω κερκιδωλενικής συνδεσμώσεως. Το κάτω άκρο της ωλένης είναι δυνατό να προέχει περιφερικά.

Θεραπεία

Χρειάζεται χειρουργική ανάταξη και συγκράτηση του κατάγματος της κερκίδας, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να εξασφαλιστεί το φυσιολογικό μήκος του οστού, που θα επαναφέρει και την κάτω κερκιδωλενική συνδέσμωση στη φυσιολογική της θέση.

Διαβάστε επίσης