ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΑΛΑΓΓΩΝ

Τα κατάγματα των φαλάγγων των δακτύλων του χεριού χρειάζονται ακριβή ανάταξη, καλή συγκράτηση και έγκαιρη κινητοποίηση των φάλαγγο-φαλαγγικών αρθρώσεων. Οι τελευταίες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στην ακινητοποίηση, η οποία όταν περάσει τις 3 εβδομάδες μπορεί να οδηγήσει σε δυσκαμψία πολλές φορές μόνιμη.

Μετά την ανάταξη η ακινητοποίηση τους μπορεί να γίνει με στήριξη στο γειτονικό δάκτυλο ή με νάρθηκες αλουμινίου ή βελόνες Κirshner.

Τα ανοικτά κατάγματα των φαλάγγων (κατάγματα στα οποία έχουμε λύση της συνεχείας του δέρματος, τραύμα των μαλακών μορίων της περιοχής που επιτρέπει επικοινωνία με τον εξωτερικό χώρο) αντιμετωπίζονται χειρουργικά.

Τα κατάγματα της ονυχοφόρου φάλαγγας είτε ανοικτά είτε κλειστά δεν προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα. Αντιμετωπίζονται συνήθως συντηρητικά με νάρθηκα από αλουμίνιο αφού πρώτα ραφτούν τα μαλακά μόρια όταν το κάταγμα είναι ανοικτό.

Διαβάστε επίσης