ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ SMITH – BARTON

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Το κάταγμα Smith είναι το ίδιο με το προηγούμενο κάταγμα (εξωαρθρικό) με την διαφορά ότι η παρεκτόπιση του περιφερικού τμήματος αντί να είναι ραχιαία, είναι παλαμιαία. Παρατηρούνται ότι σε νεώτερα άτομα και προκαλούνται από πτώση στη ράχη της άκρας χειρός.

Το κάταγμα Barton είναι ενδαρθρικό κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδας με παρεκτόπιση τμήματος της αρθρικής επιφάνειας παλαμιαία σε εξάρθρημα.

Θεραπεία

Το κάταγμα Smith μπορεί να αντιμετωπισθεί συντηρητικά ή χειρουργικά. Η ακινητοποίηση διαρκεί 6 εβδομάδες και γίνεται με κυκλοτερή γύψο με τον αγκώνα σε ορθή γωνία και το αντιβράχιο σε υπτιασμό.

Το κάταγμα Barton αντιμετωπίζεται πάντα χειρουργικά γιατί είναι ασταθές και δεν συγκρατείται με άλλο τρόπο.

Διαβάστε επίσης