ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΛΕΥΡΩΝ

Γενικά

Τα κατάγματα αυτά μπορούν να αφορούν μια ή περισσότερες πλευρές και προκαλούνται από επίδραση άμεσης ή έμμεσης βίας. Ο ασθενής αισθάνεται έντονο πόνο κατά τις αναπνευστικές κινήσεις αλλά και κατά την τοπική ψηλάφηση.

Σημαντική επιπλοκή των καταγμάτων αυτών είναι η δημιουργία αιμοθώρακα ή πνευμοθώρακα.

Διάγνωση

Η διάγνωση βασίζεται στη κλινική εικόνα και τον ακτινολογικό έλεγχο.

Θεραπεία

Θεραπευτικά εφόσον δεν υπάρχουν οι παραπάνω επιπλοκές δίνονται παυσίπονα διότι ο πόνος επιβαρύνει αρκετά τη κατάσταση του ασθενούς. Τα κατάγματα των πλευρών δεν επιδένονται . Η πώρωση των καταγμάτων των πλευρών είναι βέβαιη, ο πόνος όμως μπορεί να διαρκέσει 4-6 εβδομάδες και να ανησυχήσει τον ασθενή.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση