Κοιλιοσχεϊκή υδροκήλη

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Συσσώρευση υγρού στο όσχεο με ψηλαφητή μάζα και στην πύελο, συστοίχως της υδροκήλης. Πίεση στην πύελο, προκαλεί αύξηση της διόγκωσης στο σύστοιχο ημιόσχεο.

Κλινική εικόνα- Διάγνωση

Δίνει την αίσθηση του ‘λουκάνικου’ στην ψηλάφηση.

Αντιμετώπιση

Εγχείρηση είναι η θεραπεία επιλογής

Διαβάστε επίσης