Κοιλιοσχεϊκή υδροκήλη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Συσσώρευση υγρού στο όσχεο με ψηλαφητή μάζα και στην πύελο, συστοίχως της υδροκήλης. Πίεση στην πύελο, προκαλεί αύξηση της διόγκωσης στο σύστοιχο ημιόσχεο. Κλινική εικόνα- Διάγνωση…

Continue ReadingΚοιλιοσχεϊκή υδροκήλη

Μη επικοινωνούσα υδροκήλη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Η σταθερή συλλογή υγρού γύρω από τον όρχι, που είναι εμφανής κατά τη γέννηση και υποχωρεί ως το πρώτο έτος ζωής ή μπορεί να εμφανιστεί μετά…

Continue ReadingΜη επικοινωνούσα υδροκήλη

Επικοινωνούσα υδροκήλη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Διόγκωση, που αφορά συλλογή υγρού γύρω από την όρχι, η οποία εμφανίζεται στη φυσική άσκηση και εξαφανίζεται με την ανάπαυση. Παθογένεια Οι όρχεις κατεβαίνοντας στο όσχεο…

Continue ReadingΕπικοινωνούσα υδροκήλη