Νέες αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων

Νέες αυξήσεις στα φάρμακα, προκειμένου οι τιμές τους να εξομοιωθούν με τις κατώτερες τιμές που ισχύουν σε χώρα της Ε.Ε. πρόκειται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι τις 25 Ιουλίου, ενώ πρόκειται να εκδοθεί και λίστα 200 περίπου νέων φαρμάκων που θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, προβλέπεται ότι τα φάρμακα των οποίων η τιμή δεν ξεπερνά τα 3 ευρώ, θα ανατιμηθούν, πάντα βέβαια με την προϋπόθεση ότι οι νέες τιμές δε θα ξεπερνούν τις αντίστοιχες της φθηνότερης ευρωπαϊκής χώρας.

Ανατιμήσεις προβλέπονται και για φάρμακα των οποίων η τιμή ξεπερνά τα 3 ευρώ, στα οποία παρουσιάζονται προβλήματα από τις λεγόμενες παράλληλες εξαγωγές, ενώ πιθανή έλλειψή τους θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Οι νέες ανατιμήσεις πιθανόν να εντείνουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα των οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές εταιρίες, το οποίο ολοένα και αυξάνεται.

Διαβάστε επίσης