Νέα μέθοδος μειώνει το κόστος παραγωγής φαρμάκων

Νέα μέθοδος μειώνει το κόστος παραγωγής φαρμάκωνΕνα από τα κυριότερα προβλήματα στην αντιμετώπιση πολλών ασθενειών είναι το υψηλό κόστος των φαρμάκων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία τους, κάτι που έχει ως συνέπεια τη μη δυνατότητα διάθεσής τους μέσω των δημόσιων ασφαλιστικών φορέων, σε πολλούς ασθενείς. Μία νέα όμως μέθοδος, εργαστηριακής παραγωγής πρωτεϊνών, οι οποίες αποτελούν τα κύρια συστατικά πολλών φαρμάκων ή εμβολίων και το κόστος της οποίας είναι πολύ χαμηλότερο από τις ήδη υπάρχουσες, είναι πιθανό να οδηγήσει στη λύση αυτού του τόσο σημαντικού προβλήματος. Τη μέθοδο αυτή ανέπτυξαν επιστήμονες από το Ινστιτούτο Λοιμώξεων και Ανοσοποίησης του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ στη Μ. Βρετανία.

Η παραγωγή και η απομόνωση σε καθαρή μορφή των πρωτεϊνών, επιτυγχάνεται με την εισαγωγή των γονιδίων, που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή τους, σε βακτήρια. Η διαφορά με τις προηγούμενες μεθόδους έγκειται στο γεγονός ότι μετά την παραγωγή τους, οι πρωτεΐνες εξέρχονται σε καθαρή μορφή στο υγρό που περιβάλλει τα βακτήρια.

Εδώ βρίσκεται και το κύριο πλεονέκτημά της έναντι των άλλων μεθόδων, καθώς δεν απαιτείται πλέον η χρονοβόρος και ιδιαίτερα πολύπλοκη μέθοδος διαχωρισμού των πρωτεϊνών από το υπόλοιπο κυτταρικό σώμα και τις άλλες πρωτεΐνες του κυτταροπλάσματος.

Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου, Dr Tom Baldwin, φέρνει ως παράδειγμα την ιντερφερόνη Β, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας, το κόστος του οποίου για τη χορήγησή του σε έναν ασθενή, ανέρχεται σε 6.000.000 δρχ το χρόνο. Χάρη στη νέα μέθοδο το κόστος αυτό θα μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμα στα αρχικά της στάδια και δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί σε ασθενείς, οι επιστήμονες πέρα από την ιντερφερόνη Β, έχουν ήδη ξεκινήσει τις προσπάθειές τους για την παραγωγή και άλλων πρωτεϊνών, οι οποίες αποτελούν τη βάση ιδιαίτερα ακριβών εμβολίων.

Διαβάστε επίσης