Μέτρα του υπουργείου Υγείας ενόψει του καλοκαιριού

Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών υγείας λόγω της τουριστικής κίνησης της θερινής περιόδου έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μια σειρά παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις νησιωτικές και εν γένει τις τουριστικές περιοχές.

Με το ειδικό αυτό πρόγραμμα επιδιώκεται η ενίσχυση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ο εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων και η αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού, η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διακομιδής ασθενών με εναέρια και επίγεια μέσα, η ενημέρωση του πληθυσμού για τα λοιμώδη νοσήματα του καλοκαιριού, η παροχή σε 24ωρη βάση συμβουλών προς τους πολίτες, η καταγραφή και η άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις εμφάνισης επιδημιών.

Αναλυτικά, οι εφαρμοζόμενες δράσεις είναι οι εξής:

Προσωπικό

– πρόσληψη νέων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ,

– κάλυψη όλων των θέσεων αγροτικών ιατρών πλην ελαχίστων εξαιρέσεων λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων,

– πρόσληψη 130 επικουρικών γιατρών στις νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές (διπλάσιος ο αριθμός σε σχέση με το 2001),

– πρόσληψη μόνιμου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού (οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω ΑΣΕΠ),

– πρόσληψη 557 ατόμων εποχικού νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού (εντάσσονται στις υγειονομικές μονάδες εντός του Ιουνίου) (σημαντικά αυξημένος αριθμός σε σχέση με το 2001).

Υποδομές

Προχωρά με ταχείς ρυθμούς το κτιριολογικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με πόρους από το 3ο ΚΠΣ και τον εθνικό προϋπολογισμό. Παράλληλα, έχει διατεθεί ειδικό κονδύλι στα ΠεΣΥ της νησιωτικής Ελλάδας και υλοποιούνται έργα για τη βελτίωση της εικόνας και της καθημερινής λειτουργίας των Μονάδων Υγείας.

ΕΚΑΒ

Το Εθνικό Κέντρο ’μεσης Βοήθειας έχει αυξήσει σημαντικά φέτος το έμψυχο δυναμικό του και το στόλο του προκειμένου να ανταποκριθεί στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής.

Φέτος διαθέτει 100 επιπλέον ασθενοφόρα, τα οποία έχουν κατανεμηθεί σ’ όλη τη χώρα. Παράλληλα, έχουν προσληφθεί γιατροί και 300 άτομα ως πληρώματα ασθενοφόρων, ενώ έχουν συσταθεί και συστήνονται νέοι τομείς στις νησιωτικές και τις τουριστικές περιοχές.

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Για πρώτη φορά λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως στο Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων ομάδα επαγρύπνησης για οξέα συμβάντα. Στην ομάδα μετέχουν ιατροί και διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι, μέσω του τετραψηφίου αριθμού 1163, παρέχουν δωρεάν συμβουλές και οδηγίες στους πολίτες για την αντιμετώπιση λοιμώξεων που σχετίζονται με το καλοκαίρι.

Παράλληλα, ενεργοποιείται η Ομάδα Επιδημιολογικής Παρέμβασης του ΚΕΕΛ για θέματα επιδημιών σ’ όλη τη χώρα, ενώ ξεκινά θερινή καμπάνια ενημέρωσης του ΚΕΕΛ για το AIDS και γενικά όλα τα λοιμώδη νοσήματα.

Ταυτόχρονα, τίθενται σε αυξημένη επαγρύπνηση οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής καθώς και Υγιεινής και Περιβάλλοντος του υπουργείου παράλληλα και σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τον έλεγχο των τροφίμων και των νερών.

Σε επαγρύπνηση τίθενται και όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση πιθανού κύματος καύσωνα εφαρμόζοντας το υπάρχον σχέδιο.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση