Εστιακή ογκώδης υπερπλασία

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι καλοήθης όγκος, χωρίς τάση για κακοήθη εξαλλαγή. Απαντάται σε διπλάσια συχνότητα στις γυναίκες, παρά στους άνδρες, με μέση ηλικία εμφάνισης τα 40 χρόνια. Η λήψη αντισυλληπτικών χαπιών μπορεί να διεγείρει την εμφάνιση ή την αύξηση ενός τέτοιου όγκου.

Κλινική εικόνα

Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί και ο όγκος έχει διάμετρο 2-3 εκατοστά περίπου. Σε όγκους με μέση διάμετρο, 4-7 εκατοστά, εμφανίζονται συμπτώματα, όπως πόνος στο δεξιό άνω τεταρτημόριο ή ψηλαφητή μάζα ή και τα δύο. Σε αντίθεση με τα ηπατικά αδενώματα, ο όγκος αυτός σπάνια αιμορραγεί ή αυξάνεται σε μέγεθος. Σε ελάχιστους ασθενείς με διάχυτο όγκο μπορεί να αναπτυχθεί πυλαία υπέρταση.

Διάγνωση

Οι εξετάσεις αίματος, που αφορούν τη λειτουργία του ήπατος, είναι συνήθως φυσιολογικές. Η διάγνωση μπαίνει με την βοήθεια της αξονικής τομογραφίας και αγγειογραφίας.

Αντιμετώπιση

Η πλειονότητα, που είναι και ασυμπτωματική, δε χρειάζεται καμία αντιμετώπιση, πλην της διακοπής των αντισυλληπτικών φαρμάκων, εάν υπάρχει. Οι ασθενείς, που έχουν συμπτώματα, πρέπει να χειρουργούνται.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση