Μέτρα για την προστασία της παιδικής ηλικίας

Σειρά μέτρων για την προστασία του παιδιού ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ελ. Τζιόλας, κατά την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου της Ελληνικής Παιδιατρικής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Μαΐου 2002, στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του πρόκειται σύντομα να κυρωθεί στην Βουλή η σύμβαση του ΟΗΕ, που προσδιορίζει τις εργασίες που απαγορεύονται για τα μικρά παιδιά καθώς και εκείνες που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την ίδρυση της αυτόνομης αρχής Ο Συνήγορος του Παιδιού, στο πλαίσιο της ανεξάρτητης αρχής Ο Συνήγορος του Πολίτη.

Ανέφερε επίσης ότι στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας το 2003, η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία για την διαμόρφωση πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – η οποία θα καταλήξει σε οδηγία προς όλα τα κράτη μέλη – για την αντιμετώπιση της σωματεμπορίας των παιδιών αλλά και των ενηλίκων.

Παρουσίασε το πρόγραμμα για την ανάπτυξη δικτύων βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) καθώς και του ολοήμερου Σχολείου. Το πρόγραμμα αυτό θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα έχει ως εθνικό συντονιστή το Υπουργείο Εργασίας.

Διαβάστε επίσης