Βιοπληροφορική: Η σύγκλιση της Βιολογίας με την Πληροφορική

Βιοπληροφορική: Η σύγκλιση της Βιολογίας με την ΠληροφορικήΗ Intrasoft, συνεχίζοντας το επενδυτικό της πρόγραμμα, αφενός συνέχισε και εξέλιξε τις δραστηριότητές της σε πρωτοποριακούς χώρους σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής και αφετέρου θεμελίωσε μια σειρά νέων δραστηριοτήτων, για την περαιτέρω δυναμική της επέκταση και διείσδυση σε νέες αγορές.

Στο πλαίσιο των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων, που συντελούνται στην αγορά του ευρύτερου χώρου της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και της τάσης που επικρατεί για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών, η Intrasoft αντιμετωπίζοντας δυναμικά την πρόκληση αυτή, εισήλθε σε νέους χώρους και τομείς με την πραγματοποίηση νέων επενδυτικών κινήσεων και την ανάπτυξη καινοτόμων και πρωτοποριακών δραστηριοτήτων.

Κύριος στόχος της εταιρίας ήταν, είναι και παραμένει η εκμετάλλευση αφενός της ισχυρής παρουσίας, τεχνογνωσίας και εμπειρίας, που η ίδια διαθέτει, και αφετέρου της αλματώδους ανάπτυξης που γνωρίζουν διεθνώς το Internet, ο χώρος των τηλεπικοινωνιών και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής.

Βιοπληροφορική: Η σύγκλιση της Βιολογίας με την ΠληροφορικήΜια νέα δραστηριότητα της εταιρίας, πραγματικά καινοτόμος και πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, αποτελεί η επένδυσή της στον ανερχόμενο παγκοσμίως τομέα της Βιοπληροφορικής. Η Intrasoft δημιούργησε ένα νέο τμήμα με την επωνυμία INTRAGENOME, το οποίο έχει ως σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλων εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού και συστημάτων για την προώθηση της έρευνας στην ανακάλυψη και εφεύρεση νέων φαρμάκων. Το τμήμα αυτό, για την υλοποίηση των στόχων του, επιδιώκει και προωθεί συμφωνίες και συνεργασίες έρευνας & ανάπτυξης με κορυφαίους ερευνητές, επιστήμονες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρίες και ερευνητικά ινστιτούτα διεθνώς.

Η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος (DNA) καθώς και οι άλλες εξελίξεις στη Γενετική και την Ιατρική εισάγουν συνεχώς νέα βιολογικά δεδομένα στην ερευνητική προσπάθεια των επιστημόνων και εταιριών παγκοσμίως. Ο μοναδικός τρόπος για τη μετατροπή αυτών των δεδομένων σε Γνώση είναι διαμέσου της αυξανόμενης χρήσης συστημάτων πληροφορικής στις Βιολογικές Επιστήμες. Αυτή η διαφαινόμενη σύγκλιση της Βιολογίας με την Πληροφορική, ανοίγει νέες προοπτικές και νέους ορίζοντες στις εταιρίες πληροφορικής διεθνώς. Όπως διαφαίνεται παγκοσμίως, η μεγαλύτερη πρόκληση για τις μεγάλες εταιρίες παραγωγής λογισμικού θα είναι να αναπτύξουν εξειδικευμένες εφαρμογές οι οποίες θα μετατρέπουν την πληθώρα των νέων βιολογικών δεδομένων σε εύχρηστη πληροφορία για τις καθημερινές ανάγκες και χρήσεις των βιολόγων, γιατρών και φαρμακοποιών.

Η Βιοπληροφορική γεννάται και αναπτύσσεται από τη σύγκλιση της Βιοτεχνολογίας και της Πληροφορικής και στοχεύει στο σχεδιασμό εργαλείων λογισμικού (software tools), με σκοπό τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της βιολογικής, της ιατρικής και της φαρμακολογικής έρευνας. Είναι ένας τομέας που πρόσφατα γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς και ο οποίος ενδέχεται μελλοντικά να είναι ένας από τους βασικούς τομείς της πληροφορικής και της οικονομίας γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Intrasoft T αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού με χρήση Γενετικών Αλγορίθμων (Genetic Algorithms), Τρισδιάστατων Μοντέλων (3-D Modelling) και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Mining), οι οποίες απευθύνονται σε φαρμακευτικές εταιρίες, μεγάλους ομίλους παροχής ιατρικών υπηρεσιών και εταιρίες βιοτεχνολογίας διεθνώς. Μακροπρόθεσμα, η Intrasoft στοχεύει στην παραγωγή ολοκληρωμένων πακέτων και λύσεων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των εταιριών του κλάδου αυτού.

Διαβάστε επίσης