Χρήση υπερήχων για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών όγκων

Τις δυνατότητες της χρήσης υπερήχων προκειμένου να καταστρέψουν όγκους που βρίσκονται σε δυσπρόσιτα μέρη του εγκεφάλου διερευνούν επιστήμονες, οι οποίοι δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους στο επιστημονικό περιοδικό Physics in Medicine and Biology.

Οι υπέρηχοι μέχρι σήμερα αποτελούν μία ευρέως διαδεδομένη απεικονιστική τεχνική και ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο. Η χρήση τους ως θεραπευτικό μέσο αποτελεί μία καινοτόμο ιδέα που μπορεί να οδηγήσει σε καινούργιες θεραπευτικές τεχνικές.

Η χρήση των υπέρηχων για την καταστροφή όγκων στον εγκέφαλο παρουσιάζει προς το παρών σημαντικά προβλήματα, καθώς αφ’ ενός η χρήση ακτινοβολίας χαμηλής έντασης δεν μπορεί να φτάσει στο σημείο που είναι ο όγκος γιατί σκεδάζεται από τα οστά του κρανίου, αφ΄ ετέρου δε η χρήση υπέρηχων υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βλάβες λόγω υπερθέρμανσης τόσο στα οστά του κρανίου, όσο και στον εγκέφαλο.

Η προσπάθεια των επιστημόνων εστιάζεται στην χρήση μεθόδων και τεχνικών που θα αποτρέπουν την υπερθέρμανση των ιστών, ενώ η καθοδήγηση της δέσμης στο ακριβές σημείο που βρίσκεται ο όγκος γίνεται με τη βοήθεια εξειδικευμένου απεικονιστικού software,το οποίο έχει σχεδιαστεί από την Ιατρική σχολή του πανεπιστημίου του Harvard.

Διαβάστε επίσης