Αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων καταγγέλλει το ΙΝΚΑ

Εντονη ανησυχία για τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις, για τα φυτοφάρμακα και την αλόγιστη χρήση τους στην πρωτογενή παραγωγή, εκφράζει το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), σύμφωνα με δελτίο τύπου που απέστειλε στο Care.

Το ΙΝΚΑ θα φέρει το θέμα αυτό, στην προσεχή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών ενώ παράλληλα, θα πραγματοποιήσει νέους ελέγχους σε δείγματα αγροτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το ΙΝΚΑ, η για πολλοστή φορά, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνών, για συγκεντρώσεις νιτρικών λιπασμάτων, LIDANE (είναι ύποπτο καρκινογένεσης, παρουσιάζει χρόνια τοξικότητα και προκαλεί ενδοκρινικές ανωμαλίες), έρχεται, για μια ακόμη φορά, να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα ελέγχου της πρωτογενούς παραγωγής.

Διατροφικό εφιάλτη έχει αποκαλέσει το ΙΝΚΑ, την αλόγιστη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, την κατάχρηση φυτοφαρμάκων στην πρωτογενή παραγωγή και την πρόωρη συγκομιδή.

LIDANE, 5 φορές πάνω από το όριο, βρέθηκε και στο πρόσφατο παρελθόν, σε πατάτες στην Αχαία, ενώ σε ποσοστό 4-6% δειγμάτων ελαιολάδου, βρέθηκαν, από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, συγκεντρώσεις πάνω από τα, λεγόμενα, επιτρεπτά όρια, στο πρόσφατο παρελθόν.

Ερευνα του ΙΝΚΑ σε φρούτα και λαχανικά (μαρούλια, πατάτες, ντομάτες και μήλα) έδειξε υψηλές συγκεντρώσεις σε οργανοφωσφορικά και διθειοκαρβαμιδικά.

Η πραγματικότητα έχει ήδη ξεπεράσει κάθε όριο, αφού, σύμφωνα με πολλές εργαστηριακές έρευνες του ΙΝΚΑ, τα υπολείμματα επικίνδυνων φυτοφαρμάκων σε φρούτα και λαχανικά, ξεπερνούν τα “επιτρεπόμενα” όρια σε ποσοστά που φθάνουν το 700%.

Σε υπόμνημα που κατέθεσε το ΙΝΚΑ στα Υπουργεία Γεωργίας & Ανάπτυξης, επισημαίνει τις συνθήκες διατροφικού εφιάλτη οι οποίες επικρατούν στην αγορά φρούτων και λαχανικών.

Το ΙΝΚΑ επισημαίνει ότι η θωράκιση της κοινωνίας απέναντι στο τεράστιο αυτό πρόβλημα είναι ανύπαρκτη εξαιτίας:
1)της απουσίας επώνυμων ή και τυποποιημένων προϊόντων στον συγκεκριμένο χώρο,
2) της ασυλίας που παρέχεται στην παράνομη κερδοσκοπία.

Το ΙΝΚΑ καταγγέλλει ότι από τα 2.500 περίπου φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται ανεξέλεγκτα στην χώρα μας, υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την τοξικότητά τους μόνο για το 10%. Για το 40% δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία.

Το ΙΝΚΑ επισημαίνει ότι η 20ετής συστηματική κωλυσιεργία στην λήψη των αναγκαίων μέτρων, έχει ήδη δημιουργήσει μία χημική βόμβα για την υγεία παραγωγών και καταναλωτών αλλά και για το περιβάλλον, το οικοσύστημα και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Σύμφωνα με εργαστηριακούς ελέγχους του ΙΝΚΑ και άλλων φορέων, για την υπολειμματική δράση των χρησιμοποιούμενων οργανοφωσφορικών, καρβαμιδικών, οργανοχλωριωμένων, διθειοκαρβαμιδικών, BENOMYL, CARBEDAZIM, THIOPHENATE – METHYL, σε μήλα, πατάτες, μαρούλια, ντομάτες, κλπ., βρέθηκαν τιμές οι οποίες υπερβαίνουν τα – λεγόμενα – επιτρεπτά όρια, μέχρι και 25 φορές περισσότερο.

Επιδημιολογικές μελέτες σε παραγωγικές περιοχές (π.χ. Αρβη, Ιεράπετρα, Τυμπάκι Κρήτης, κ.ά.) όχι μόνο στους ίδιους τους παραγωγούς αλλά και σε παιδιά αγροτικών περιοχών, αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα έχει ήδη υποσκάψει την υγεία όχι μόνο των σημερινών ενηλίκων αλλά και των επόμενων γενεών.

Τιμές που βρέθηκαν στο μητρικό γάλα, υπερβαίνουν τα – λεγόμενα – επιτρεπτά όρια, μέχρι και 19 φορές.

Οι χημικοί βομβαρδισμοί φρούτων και λαχανικών, κυμαίνονται από 4 μέχρι 18 ψεκασμούς.

Ο έλεγχος της τήρησης κανόνων & προδιαγραφών χρήσης φυτοφαρμάκων αλλά και της τήρησης των προθεσμιών συγκομιδής μετά τον τελευταίο ψεκασμό, είναι ανύπαρκτος.

Ο έλεγχος της κυκλοφορίας, εμπορίας και χρήσης απαγορευμένων φυτοφαρμάκων επίσης.

Η αγρανάπαυση και η εγκατάλειψη της εντατικοποιημένης μονοκαλλιέργειας, είναι πολιτικές και πρακτικές άγνωστες.

Η προώθηση της βιολογικής καταπολέμησης και της βιολογικής γεωργίας, δεν ενθαρρύνονται.

Διαβάστε επίσης