Ηθικό και νομικό έγκλημα η βία κατά των γυναικών

Η βία εναντίον των γυναικών δεν αποτελεί μόνον ηθικό αλλά και νομικό έγκλημα, τα αίτια του οποίου ανάγονται κυρίως στην ανισορροπία των σχέσεων ισχύος των δύο φύλων, τόνισε η αρμόδια Επίτροπος Αννα Διαμαντοπούλου, κατά την ομιλία της στο Συμβούλιο Απασχόλησης, στις Βρυξέλλες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

“Τα σχολεία μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο σ΄αυτή την κατεύθυνση, καθώς και οι εκστρατείες που στοχεύουν στην αλλαγή συμπεριφοράς του πληθυσμού”, σημείωσε, τονίζοντας ότι “η πρόληψη της βίας κατά των γυναικών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρώπη”.

Αναφέρθηκε σε ορισμένες “τρομακτικές” στατιστικές, που εμφανίζουν μία στις πέντε ευρωπαίες γυναίκες να κακοποιείται από τον σύντροφό της, ή τις γυναίκες ηλικίας 15-44 ετών στο σύνολο τους να έχουν περισσότερες πιθανότητες αναπηρίας ή θανάτου από κακοποίηση, παρά από ασθένειες (πχ καρκίνο), τροχαία ατυχήματα ή πόλεμο.

Επισήμανε επίσης τη σημασία εφαρμογής του νόμου στις περιπτώσεις αυτές και την ανάγκη να προστατεύονται τα θύματα αφού υποβάλουν μήνυση.

Οσον αφορά τη νομοθεσία, η ελληνίδα Επίτροπος υπογράμμισε ότι για την αντιμετώπιση της βίας χρειάζεται ολοκληρωμένη και πολυεπιστημονική προσέγγιση σε διυπουργικό επίπεδο, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να υπάρξει προστιθέμενη αξία αν τα κράτη μέλη συντόνιζαν τις εκστρατείες τους και καθόριζαν κάθε χρόνο κοινά θέματα προτεραιότητας, όπως η ενδοοικογενειακή βία για το 2002, η εμπορία γυναικών το 2003, η βία στο χώρο εργασίας το 2004 κ.λπ.

Η κ. Διαμαντοπούλου θεώρησε τη συλλογική προσέγγιση του προβλήματος από όλους τους ενδιαφερόμενους και τους υπεύθυνους στη χάραξη πολιτικής, σαν πρώτο βήμα στην εξάλειψη της μάστιγας στην Ευρώπη, τονίζοντας την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης