Γερνάμε επικίνδυνα

Η Ελλάδα κατέχει την τέταρτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά τη γήρανση του πληθυσμού, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών. Στη χώρα μας, το ποσοστό ηλικιωμένων άνω των εξήντα ετών ανέρχεται στο 24% του συνολικού πληθυσμού – περίπου 2,5 εκατομμύρια το 2002, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να φθάσει τα 3,6 εκατ. το 2050 (41%).

Η Ελλάδα ακολουθεί στην παγκόσμια κατάταξη την Ιταλία (25%) και την Ιαπωνία και Γερμανία, που επίσης εμφανίζουν ποσοστό 24%. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν μετά την Ελλάδα, η Σουηδία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ελβετία, η Βουλγαρία και η Αυστρία.

Η Τουρκία βρίσκεται στην 72η θέση, με ποσοστό μόλις 6% του πληθυσμού της να ξεπερνά τα 60 χρόνια, ενώ η Κύπρος καταλαμβάνει την 34η θέση (16%).

Ειδικότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο η έκθεση του ΟΗΕ εκτιμά μεταξύ άλλων ότι:

– Ο αριθμός των ατόμων άνω των 60 ετών ανέρχεται σε 629 εκατομμύρια το 2002 ενώ το 2050 προβλέπεται να φθάσει τα 2 δισ., ξεπερνώντας τον αντίστοιχο αριθμό των παιδιών ηλικίας 0-14 ετών.

– Ως αναλογία προς το συνολικό πληθυσμό του πλανήτη, σήμερα ένας στους δέκα κατοίκους είναι άνω των 60 ετών. Η ίδια αναλογία το 2050 θα είναι ένας προς πέντε, ενώ το 2150 θα είναι ένας προς τρεις.

– Οι υπέργηροι, δηλαδή τα άτομα άνω των 80 ετών, φτάνουν σήμερα το 12% των ατόμων άνω των 60 ετών. Το 2050 τα άτομα αυτά θα αποτελούν το 16% του αντίστοιχου ποσοστού, ενώ ο απόλυτος αριθμός τους θα δεκαπενταπλασιαστεί από 210.000 το 2002 σε 3,2 εκατ. το 2050.

– Το προσδοκώμενο όριο ζωής παρουσιάζει σημαντική άνοδο, καθώς έχει αυξηθεί κατά 20 χρόνια από το 1950. Από όσους ξεπερνούν τα 60 έτη, οι άνδρες μπορούν να προσδοκούν ότι θα ζήσουν άλλα 17 έτη και οι γυναίκες άλλα 20.

– Η πλειοψηφία των ατόμων που ξεπερνούν τα 60 έτη είναι γυναίκες, καθώς το προσδοκώμενο όριο ζωής για αυτές είναι μεγαλύτερο. Σε κάθε 100 γυναίκες άνω των 60 χρονών αντιστοιχούν 81 άνδρες. Η αναλογία αυτή στους υπέργηρους είναι 53 άνδρες για κάθε 100 γυναίκες.

– Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνδρες παντρεύονται πιο εύκολα απ’ ό,τι οι γυναίκες. Ενώ το ποσοστό των έγγαμων ανδρών άνω των 60 ετών ανέρχεται σε 78%, το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι μόλις 44%.

– το ποσοστό των παραγωγικών ηλικιών (15-64 ετών) σε σχέση με τους άνω των 65 ετών ακολουθεί πτωτική πορεία από το 1950 μέχρι σήμερα. Ετσι, για κάθε άτομο άνω των 65 ετών αντιστοιχούν 9 άτομα σήμερα, ενώ το 1950 ο αριθμός αυτός ήταν 12 άτομα.

– Σε περισσότερες από τις μισές χώρες του πλανήτη οι άνδρες εργαζόμενοι δικαιούνται σύνταξη στα 65 τους, ενώ αντίστοιχα οι γυναίκες μπορούν να βγαίνουν στη σύνταξη μεταξύ 55 και 59 ετών.

– Τέλος, χώρες με υψηλό κατά κεφαλή εισόδημα έχουν την τάση να εμφανίζουν χαμηλότερη συμμετοχή ηλικιωμένων στην εργασία. Στις αναπτυγμένες χώρες 21% των άνω των 60 ετών ανδρών είναι οικονομικά ενεργοί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες είναι 50%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες άνω των 60 ετών στις αναπτυγμένες χώρες είναι 10%, ενώ στις λιγότερο αναπτυγμένες είναι 19%.

Διαβάστε επίσης