Λύσεις στις μισές καταγγελίες για το περιβάλλον

Θετικά ήταν τα αποτελέσματα της διήμερης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή στην Αθήνα, μεταξύ εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπουργείων Εξωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για την εξέταση των καταγγελιών που έχουν γίνει σε βάρος της Ελλάδας, όσον αφορά την εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά ο αριθμός των καταγγελιών που βαίνει προς διευθέτηση είναι τόσο μεγάλος και φθάνει τις 25.

Εξετάστηκαν συνολικά 54 υποθέσεις καταγγελιών, που αφορούν: Την πλημμελή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον σε εθνική κλίμακα, όπως και τη μη πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εξελίξεις όσον αφορά την εναρμόνιση στην ελληνική νομοθεσία των κοινοτικών οδηγιών. Πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν την προστασία της φύσης και τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς επίσης και την περιβαλλοντική πληροφόρηση των πολιτών.

Την ελλιπή προστασία της φύσης σε συγκεκριμένες, οικολογικά ευαίσθητες περιοχές. Πρόκειται για υποθέσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους, το δίκτυο NATURA 2000 και την οδηγία για τα πουλιά.

Την κακή διαχείριση στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων. Πρόκειται για υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως, με βιομηχανικά απόβλητα και τη διαχείριση των χωματερών από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Την ελλιπή προστασία των υδάτων.

Την πορεία εξέλιξης κάποιων έργων όπως τα χρυσωρυχεία Περάματος Έβρου και Σαπών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έγινε διεξοδική συζήτηση για κάθε μια από τις υποθέσεις ξεχωριστά και διαμορφώθηκε το κατάλληλο πλαίσιο λύσεων και παρεμβάσεων ώστε να κλείσουν όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές το ταχύτερο δυνατό. Έτσι από το σύνολο των 54 υποθέσεων εκτιμάται ότι περίπου 25 θα κλείσουν άμεσα, με την απλή αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων στην Επιτροπή, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την διευθέτηση και των υπολοίπων. Παράλληλα μεγάλος αριθμός καταγγελιών που αφορούν κυρίως τη διαχείριση των αποβλήτων, αναμένεται να διευθετηθεί, με τη λήψη από το ΥΠΕΧΩΔΕ αυστηρών μέτρων που θα στοχεύουν στη διασφάλιση της τήρησης από την τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.

Πρέπει να σημειωθεί ότι προγραμματίστηκαν δύο τεχνικές συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων του ΥΠΕΧΩΔΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Απρίλιο, προκειμένου να αναζητηθούν συγκεκριμένες λύσεις για 5 ιδιαίτερα πολύπλοκες καταγγελίες.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση