Το περιβάλλον θέλει τον Γερμανό του

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Αποβλήτων κατά το πρότυπο ISO 14001 έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει το βιομηχανικό συγκρότημα Sunlight του ομίλου εταιριών Γερμανός, στο Νέο Ολβιο Ξάνθης. Η πιστοποίηση και εφαρμογή του προτύπου, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, έγινε από την TUV Cert.

Το βιομηχανικό συγκρότημα Sunlight, συνολικής έκτασης 80.000 τ.μ., απασχολεί περισσότερους από 190 εργαζομένους και έχει παραγωγική ικανότητα άνω των 8 δισ. δρχ. ετησίως.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι μια σειρά δομημένων διαδικασιών για την παρακολούθηση και βελτίωση των επιδράσεων που τα προϊόντα, οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες ενός βιομηχανικού συγκροτήματος έχουν στο περιβάλλον και στον εργαζόμενο.

Κατάλληλος σχεδιασμός και λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς και των παραγωγικών διεργασιών έχουν σαν αποτέλεσμα:

-Την μεγαλύτερη συμμόρφωση προς τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους, κανονισμούς και οδηγίες.

-Την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

-Την διατήρηση της φυσιογνωμίας της περιοχής.

-Την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και εκπομπών ρύπων στο περιβάλλον.

-Την αποτελεσματική και οικονομική χρήση των υδάτινων και ενεργειακών πόρων.

-Την ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

-Την ασφαλή απόθεση διαφόρων τύπων στερεών αποβλήτων.

Η Sunlight προκειμένου να εξασφαλίσει όλα τα παραπάνω έχει επενδύσει, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στο βιομηχανικό συγκρότημα του Νέου Ολβιου περισσότερα από 200 εκατ. δρχ. για εξοπλισμό και διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση