Ελληνική υπογραφή στο πρωτόκολλο βιοϊατρικής στην Ευρώπη

Το πρωτόκολλο για την ευρωπαϊκή σύμβαση της βιοϊατρικής του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αφορά τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και ανθρωπίνων οστών υπέγραψαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της Ελλάδας, της Εσθονίας, του Λουξεμβούργου, της Ισλανδίας και της Σλοβενίας.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στο Στρασβούργο, πρέσβης Αθανάσιος Θεοδωρακόπουλος που υπέγραψε το πρωτόκολλο τόνισε ότι η ελληνική νομοθεσία στον τομέα της βιοϊατρικής είναι τόσο προοδευμένη, ώστε να είναι σε θέση η Ελλάδα να είναι στις πέντε πρώτες χώρες που υπέγραψαν την ευρωπαϊκή σύμβαση.

Στόχος του πρωτοκόλλου για τη Σύμβαση της Βιοϊατρικής είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ενότητας ανάμεσα στα κράτη, προκειμένου η μεταμόσχευση οργάνων και ανθρωπίνων οστών να καταστεί αναπόσπαστο τμήμα των προσφερομένων στον πληθυσμό υπηρεσιών υγείας.

Στη σύμβαση τονίζεται ότι η διαλεύκανση των μεταμοσχεύσεων είναι προς το συμφέρον των ασθενών στην Ευρώπη, αλλά υπάρχει ανάγκη να προστατευθούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των δωρητών, των εν δυνάμει δωρητών και των ληπτών οργάνων.

Διαβάστε επίσης