Παπαγιαννάκης για την έκθεση για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη

Το θέμα των ναρκωτικών έθεσε με ερώτησή του προς την Επιτροπή της Ε.Ε. ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ κ. Μ. Παπαγιαννάκης, επικαλούμενος την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΤΝ).

Με την ερώτησή του ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης ζητούσε από την Επιτροπή να τον πληροφορήσει για τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, προκειμένου να καταπολεμηθεί το συγκεκριμένο φαινόμενο καθώς και για την έκβαση της εφαρμογής τους.

Στον κ. Μιχάλη Παπαγιαννάκη απάντησε ο Επίτροπος Α. Βιτορίνο, αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, επισημαίνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα της 19ης και 20ης Ιουνίου 2000 ενέκρινε, βάσει πρότασης της Επιτροπής, το σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά (2000 – 2004), στο οποίο ζητείται από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να προσφέρουν προς τους κρατούμενους και στα άτομα που αποφυλακίζονται, υπηρεσίες πρόληψης ή θεραπείας της τοξικομανίας και να λάβουν μέτρα για τη μείωση των παθολογιών που τα εν λόγω άτομα ενδέχεται να έχουν αναπτύξει.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για τα ναρκωτικά, ο Επίτροπος έκανε γνωστό ότι η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει συνολική αξιολόγηση των μέτρων, κατόπιν σχετικής εισήγησης των κρατών μελών, στα τέλη του 2002 και του 2004.

Μια άλλη πτυχή του προβλήματος που θίγει στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ είναι το ποσοστό των φυλακισμένων στην ΕΕ που κάνει χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης του ΕΚΠΤΝ οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών συχνά αποτελούν το μισό πληθυσμό ορισμένων φυλακών.

Εκτιμάται δε ότι τουλάχιστον 180.000 και ενδεχομένως 600.000 χρήστες ναρκωτικών περνούν ετησίως από τις φυλακές της ΕΕ. Τα ποσοστά χρήσης ενδοφλέβιων ναρκωτικών διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός χρηστών στις φυλακές διαπιστώνεται στην Πορτογαλία με ένα ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 38% – 70% και την Ισπανία με ποσοστό 35% – 54%.

Η Αυστρία εμφανίζεται ως η χώρα με το μικρότερο ποσοστό της τάξης του 10% – 20%, ενώ η Ελλάδα με 26% – 33% βρίσκεται στη μέση της κλίμακας.

Ο κ. Βιτορίνο επεσήμανε στην απάντησή του ότι η πολιτική σχετικά με τις φυλακές υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών. Η Επιτροπή καλεί τις κοινοτικές χώρες να λάβουν προληπτικά μέτρα, εφαρμόσιμα στις φυλακές, εναλλακτικά της φυλάκισης μέτρα καθώς και ειδικά μέτρα για τους τοξικομανείς φυλακισμένους.

Σε σχετική του δήλωση ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης εκτιμά ότι τα ναρκωτικά αποτελούν μια συνεχή πρόκληση για την Ευρώπη και κρίνει παράλληλα αναγκαία την ενίσχυση και τη βελτίωση της πολιτικής κατά των ναρκωτικών, με μια μετακίνηση από τις πολιτικές αντιμετώπισης σε πολιτικές πρόληψης.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση